Alammenüü

Ei igatse kadunud aegu, ei kevadet tagasi, suur, kohav, rikas elu, see tõmbab sind edasi. On elu palju võtnud, kuid rohkem veel andnud ta.

Anna Haava

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 38 39 210


 

 

 

   Leia meid Facebookis


 

20.10. 2016 Võtsime osa II vabariiklikust hoolekandeasutuste vahelisest hooldustöötajate kutsevõistlusest ja saavutasime III koha! Tiina ja Mailis tegid väga head tööd!


Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja pressiteade, 23.10.2016.
Sotsiaaltöö on sotsiaalselt konstrueeritud tegevus ja see luuakse praktika käigus. Seoses vajadusega tõsta hooldustöö prestii¾i ühiskonnas, ühtlustada töötavate hooldustöötajate kutseoskusi ning tähtsustada eriala kutse-eetika üldtunnustatud kõlbelisi väärtusi ja norme oma kutsetegevuse vallas, samuti sooviga tunnustada hoolekandevaldkonna parimaid praktikuid, viis Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda 20. oktoobril 2016. aastal Iru Hooldekodus Tallinnas läbi juba II vabariiklikud hoolekandeasutuste vahelised hooldustöötajate kutsevõistlused.
Korraldatud võistluste üheks eesmärgiks oli näidata hoolekandeasutustes töötavate hooldajate igapäevaseid töövõtteid ja pakkuda osalejatele ning vaatajatele huvitavat võistluskogemust.
Hoolekandeasutuste vahelise hooldajate kutsevõistluse peaeesmärk on ühildada Eesti erinevate  hoolekandeasutuste parimaid praktikaid, et säästa oma töötajate tervist, parandada hoolduse kvaliteeti ja klientide heaolu ning  hoida kokku asutuses hooldustegevusteks vajaminevaid ressursse. Seega, kui meil on oskuslikud töötajad,  kes teevad oma töös õigeid valikud, säästavad selle läbi nii töötegemiseks kuluvat aega kui hooldusvahendeid, siis jääb hooldajatel lõppkokkuvõttes rohkem aega oma põhitööks, et rahuldad paremini kliendi vajadusi ehk tegeleda kliendiga personaalselt.
Võistlustel osales 14 võistkonda 13 hoolekandeasutusest üle Eesti. 10-liikmelisse kutsevõistluste  ¾üriisse  eesotsas võistluste peakohtuniku Merike Sihiga kuulusid oma ala asjatundjad  Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja hooldusabi kliinikust ning 8 Eesti erinevast hoolekandeasutusest.
Võistlus toimus paralleelselt 3 grupis, kus igas grupis oli  4-5 võistkonda. Võistlusgruppe hindas 3-liikmeline ¾ürii.  ®üriigrupid olid pandud paika huvide konflikti vältimise põhimõttel, et keegi kohtunikest ei hindaks enda poolt juhitava asutuse võistkonda.
Võistluste raames selgitati välja parimad nelja erineva ülesande lahendamise käigus. Kõigepealt sooritasid võistlejad paarisülesande ning seejärel kolm iseseisvat individuaalülesannet. Võistluspäeva lõpuks kuulutati võitjad välja kolmes erinevas kategoorias: parim individuaalne ja meeskondlik sooritus ning parim asutus.
Nii individuaalselt kui ka meeskondlikult oli seekord konkurentsitult tugevamad Iru Hooldekodu II võistkonna hooldajad, koosseisus Terje Kaare, Natalja Kudenko, kes tõid 2016. aasta võistluste üldvõitja tiitli taaskord Iru Hooldekodule. 
Üldkokkuvõttes pälvis asutuste lõikes teise koha südi esitlusega MTÜ Elupuu ning Sihtasutus Koeru Hooldekeskus tuli tasavägises punktiarvestuses kolmandale ja Kihelkonna Hooldekodu neljandale kohale. Võistlejate väga head ettevalmistust ja ühtlast taset näitab asjaolu, et teist ja neljandat kohta jäi lahutama vaid 3,3 punkti.
Selleks et populariseerida kutsevõistlusi Eesti hoolekandeasutuste hulgas, julgustades rohkem osalema ka väiksemaid või keskmise suurusega hooldekodusid, otsustas võistluste ¾ürii anda ESJN-i egiidi all 2017. aasta hooldajate kutsevõistluste korraldamis- ja läbiviimisõigused MTÜ Elupuule.
2016. aasta II vabariiklike hoolekandeasutuste vaheliste hooldustöötajate kutsevõistluste sponsoriteks oli  AS Chemi-Pharm, Kodupaber AS ja Magnum Medical OÜ, kelle poolt oli pandud välja auhinnad kõigile osavõtjatele.  
 

Rünno Lass, ESJN juhatuse esimees, 23.10.2016.


Päevakeskuse päevalilled


Mõned pildid meie õppijate koolitee algusest - 13.10.2016 toimunud pidulikust aktusest.

Täna (19.10.2016) on neil esimene koolipäev ja soovime kõigile edu!

 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
12.10.2016
PRESSITEADE

SA Koeru Hooldekeskuses alustatakse töökohapõhise kutseõppe läbiviimisega

Neljapäeval, 13. oktoobril kell 10 toimub SA Koeru Hooldekeskuses (Ida 2, Koeru) pidulik avaaktus 18-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötajate kutseõpet alustavale töötajale. Hooldustöötajate töökohapõhise tasemeõppe tellimist tingib vajadus kutseoskustega hooldustöötajate järele.

“Järva maakonnast võib varsti kujuneda meie uus statsionaarne õppekeskus. Oleme kaks korda koolitanud hooldustöötajaid Järvamaa haiglas ning kaks korda korraldanud koos Koeru Hooldekeskusega hooldustöötajatele konverentsi, nüüd alustame Koerus ka õppega,” ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme.

„Selle koolituse eesmärk on ühildada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli erialased kompetentsid hooldekeskuse  parima praktikaga, et säästa meie töötajate tervist, parandada hoolduse kvaliteeti ja klientide heaolu ning  hoida kokku asutuses hooldustegevusteks vajaminevaid ressursse. Seega, kui meil on oskuslikud töötajad, kes teevad oma töös õigeid valikud, säästavad selle läbi nii töötegemiseks kuluvat aega kui hooldusvahendeid, siis jääb hooldajatel lõppkokkuvõttes rohkem aega oma põhitööks, et rahuldada paremini kliendi vajadusi ehk tegeleda kliendiga personaalselt. Lõpuks saab läbi õigete töövõtete kasutamise tekkiva majandusliku säästu  kasutada ära töötasufondi suurendamiseks, et tõsta õigustatud ootuse alusel erialase kutsetunnistusega professionaalsete hooldajate palka,“ ütles Koeru Hooldekeskuse juhataja Rünno Lass.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ raames. Õppekava nominaalne õppeaeg on kaks aastat ja õpingute üldmaht 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti. Õppekava lõpetamisel omistatakse lõpetajale kutseõppe tasemeõppe õpingute lõpetamist tõendav lõputunnistus ja lõpetajal on võimalus lisaks taotleda viis aastat kehtiv hooldustöötaja neljanda taseme kutsetunnistus.

Juunis toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtt hooldustöötaja erialale eestikeelsesse õppesse Tallinnas ning venekeelsesse gruppi Kohtla-Järvel.

Täiendav info:
Piret Tamme
kutseõppe osakonna juhataja
tel 6711 729
piret.tamme@ttk.ee

Teate edastas:
Andra Prems
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
andra.prems@ttk.ee
6 711 732, 50 40 729


30.septembril Koeru Hooldekeskuses tähistasime meie maja 66. sünnipäeva ja eakate päeva.

Päev algas traditsioonilise korvpalli vabavisete võistlusega, kus oma osavust said proovile panna nii juhtkond kui kliendid.

Juba lõuna ajal sööklas oli pidulik meeleolu, mida ilmestas Anne oma pillilugudega

Pealelõunane pidu avati hooldekeskuse hümniga, mille sõnad on kirjutanud maja töötaja Mailis Olesk ja viisi Koeru holalaulik Thea Kristal ning mille esmaettekanne toimus aasta tagasi maja 65.sünnipäeval.
Päevakohase meeleoluka tervitusega rõõmustas kliente ja töötajaid direktor Rünno Lass. Lisaks tõid sünnipäevatervitused külalised naabervallast

ning nendega koos tantsutrupp "Täpp ja Triip".

Külalised teenisid suure-suure aplausi. 

Tantsumuusikat pakkusid Pärna talu lõõtsapoisid, isa ja poeg Ainar ja Ain Arula, Viljandimaalt Suure-Jaanist.

Tantsupõrand oli täis hoogsaid  tantsijaid ja rõkkavaid kaasalauljaid.
Sünnipäeva pidulaua katsid kõik maja 8 osakonda suve jooksul oma kasvatatud aedviljadest.

Söögitegemisega olid ametis nii töötajad kui kliendid. Hakiti peeti

ja küpsetati pirukaid

Kõige rohkem vedas 3B osakonnal, sest endel oli külas ehtne pagar. Olavi,

kes küpsetas imelisi porgandikringleid

Laud oli rikkalik ja kõik maitses ülihästi.

Aitäh kõigile! Oli väga ilus ja huvitav pidupäev.


Koerus algas sügis sportlikult
Reedel, 23.septembril oli SA Koeru Hooldekeskus ja Imastu Kodu ühine spordipäev. Peale soojendusharjutuste tegemist

asusime tõsiste alade juurde. Jooksualad olid väga populaarsed mõlema kodu klientide seas. Võidu jooksime nii üksikarvestuses kui mees – ja naiskondlikus teatevõistluses.

Üllatavaid tulemusi saavutasid kliendid palliviskes. Meeleolukaid ja lustlikke ühiseid võistlusi nagu köievedu, naelalöömine ja korvivisked jätkus kogu pealelõunaks. Kokkuvõttes osutusid võitjateks kõik, kes osalesid, sest värske õhk ja liikumine teeb tervisele palju head.


Meeleolukas spordipäev lõppes praksuva kaminatule ääres, kus maiustasime omaküpsetatud õunakoogi  ja  värske mahlaga.


 


Hooldekeskuse elanike kesksuve tegemised.
Juulikuu suvesära kajastus ka hooldekeskuse elanike tegemistes vaatamata sellele, et ilmad ei olnud alati just väga päikselised.
Järvamaa Eakate kokkutulekul 9.juulil Koerus Aruküla mõisa pargis, oli meie maja inimestel hea võimalus vaadata maakonna eakate lustakaid esinemiskavasid ja kohtuda  ka oma tuttavatega.
Juulikuu jooksul toimus hooldekeskuse rahvale kaks väljasõitu. Neist esimene viis Rakveresse. Külastasime Eesti Politseimuuseumi, Rakvere Linnust ning pidasime pikniku maalilise Porkuni järve kaldal. Politseimuuseumist saime väga asjakohast teavet politsei töömailt. Soovijad said mõõta autodel kiirust ja osaleda erinevates liikluses ettetulevates olukordades, mis olid tehislikult tekitatud. Osalejatele jäid mälestuseks oma näpujälgedega kaardid. Muuseumi väljapanekud olid väga põnevad ning täname töötajaid huvitavalt ülesehitatud ekskursiooni eest!
Teine väljasõit toimus oma maakonnas Järvamaal Türil. Tutvusime Türi käsitööliste toodanguga. Käsitöökoja perenaine Imbi Karu tutvustas sealset käsitöökaupa ning rääkis meile erinevatest taimedest, millega saab looduslikult lõnga värvida.
Seejärel külastasime Türi Ringhäälingumuuseumi ja Poaka külas asuvat alpakafarmi. Ringhäälingumuuseumis osutus kõige põnevamaks võimaluseks lugeda otse eetris uudiseid, mida saime ka kohe kohapeal televiisorist vaadata. Alpakafarmist ei raatsinud isegi lahkuda, sest loomad ja lahke pererahvas võlusid oma olekuga meie inimeste südamed. Farmi aias oli võimalus ka süüa kaasavõetud toitu, mis maitses ülihää!
Ratastoolide klientidele toimus 11.augustil ekskursioon Tartu Ülikooli Loodusmuuseumisse. Meid võttis vastu noor ja väga asjatundlik giid, kes andis põhjaliku ülevaate  muuseumi väljapanekute kohta. Saime näha ja kuulda palju huvitavat maakera arengu ning looduse kujunemise kohta. Kliendid ja nende saatjad jälgisid giidi jutustust suure  tähelepanuga ja jäid kuuldu-nähtuga väga rahule.Väljasõit lõppes kaasavõetud lõunasöögiga vabas looduses. 
Oodatud sündmus oli kõikide jaoks Ervin Lillepea esinemine 18.augustil meie saalis. Saime jälgida  meeleolukat kontserti ja tantsugi lüüa. Selle üritusega tähistasime Eesti taasiseseisvumispäeva 25. aastapäeva.                                                                                                                
Võisiku Hooldekodu lauljad ja tantsijad saabusid meile külla 24. augustil. Külaliste poolt esitatud laulud, tantsud ja  sõnalised etteasted meeldisid meile väga. Kohtumine lõppes esinejatele  pakutud  kohvilauaga.                                                                                                                              
Erivajadustega inimeste laulupäev Viljandis oli suursündmuseks meie lauluringi liikmetele. Nauditi peo ladusat korraldust, suurepärast suvelõpuilma ja repertuaari head valikut. Laulupäevalt saadud meeldiv emotsioon jääb kõikidele osavõtjatele kauaks hinge.
      


Juunikuu üritused SA Koeru Hooldekeskuses

Juunikuus oli rohkelt toredaid üritusi.
3.juunil veetsime mõnusa päeva koos IB osakonna klientidega Esna Hobukoolis. Saime sõita hobusega, näha ja katsuda paljusid koduloomi (küülikud, kanad, kukk, koer, kiisu), metsas jalutades kohata eesleid ja ponisid. Kõikjal saatis meid giidide väga südamlik ja soe tutvustus loomadest ja sellest paigast. Klientidele meeldis väljasõit väga.
6. juunil toimus IV Koeru Hooldekeskuse laulu-ja tantsupäev. Traditsiooniliselt osalesid peol maja kollektiivid - tantsurühmad, võimlemisrühm, laulukoor ja töötajate lauluansambel. Külalisesinejad olid Koerust seltsingust Kanarbik ning laulusolist ja tema saatja Tartust. Viimased andsid peole erilise sära ja värskuse oma nooruslikkuse ja kaunite lauludega. Järgmisel aastal siis kohtume V laulu-ja tantsupäeval!
10.juunil võtsime ette ekskursiooni Tallinnasse. Seal külastasime Teletorni ning Teatri-ja Muusikamuuseumi. Teletorn üllatas oma kõrguse ning tehniliste lahendustega. Saime vaadata ekraanidelt kogu Tallinna siluetti ning huvitavaid konkreetseid linnaga seotud kohti. Julgemad käisid ka väljas vaatamas kuidas Tallinn nii kõrgelt välja näeb ja kas ka Soome riigipiiri näha on. Teatri-ja Muusikamuuseumis said kõik proovida pille, kuulata väga vanadelt helikandjatelt muusikat, riietuda vanaaegsetesse teatri kostüümidesse, näha ja kuulda põnevat meie kultuuriloost. Oli väga meeleolukas ja huvitav päev. Vuliseva Jägala joa juures tegime pikniku.
17. juunil toimus meie kiigeplatsil esimene lemmiklooma päev. See päev oli jätkuks emakeele päeval toimunud jutuvõistlusele Minu lemmikloom. Kohale oli toodud väga põnevaid lõunamaised loomi /iguaan, maod, t¹int¹iljad, kameeleon, jt./, kuid oli ka koeri, kodujäneseid, toajänes. Loomade peremehed-perenaised tutvustasid oma loomi ja nende eluviise. Lisaks jagas meeleolukaid seiku oma loomaarsti tööst Thea Kristal. Huvilisi oli palju ja kõik said päevast väga head emotsioonid. Kindlasti kohtume ka järgmisel aastal lemmikloomapäeval. Tänu Meelile, Üllele, Tiiule, Tamarale, kes tõid oma lemmikloomad meid rõõmustama.
20.juunil toimus meie maja jaanipidu. Tunnustasime traditsiooniliselt oma majas elavaid Jaan`e, süütasime ilusa jaanilõkke, laulsime, vedasime köit, võistlesime jaanimängudes, vedasime vägikaigast, viskasime saabast, võistlesime kotijooksus ja muidugi tantsisime palju-palju. Tantsurõõmu pakkus sel aastal Rait Pilipenko Väätsalt, kes suutis kaunite lauludega ja mõnusa suhtlemisega võita kõikide piduliste südamed. Muidugi ei puudunud jaanipeolt ka rikkalik pidusöök ja väga mõnus ilm.
Niisugune lõbus ja teguderohke oli meie jaanikuu.
 


Täna oli Koeru Hooldekodus lemmikloomade päev, - elevust kui palju. Päris palju liike oli loomakesi näha. Lisaks kutsudele, jänkudele, rottidele ja t¹int¹iljale võis näha kolme liiki madusid ja iguaani, kameeleoni ja veel ühte sarnast elukat, ... mingit habe..., no ei meenu praegu see nimi.
Mina kui loomatohter pajatasin niisama lugusid loomadest ja inimloomadest. Otsapidi jõudsin selleni, milleni pidingi jõudma, - selleni, et meie kõik, absoluutselt kõik, kes me oleme siis parajasti kas taimed, loomad või inimesed, ... et me kõik oleme loodud üksteise jaoks ja rõõmuks, et igal ühel siin ilmas on kindel töö teha ja kohustus elu ees täita.
Ja siis läks mu mõte ühe asja peale, millele mõtisklesin koduteel päris pikalt. Nimelt kujutlesin ma ette, et keegi neist armsaist vanureist, või väetitest, kes igaveseks ratastooli on aheldatud, või neist inimestest, kes on õndsad vaimult ja ei oleks osanudki minult küsida, ... kuid oleks siiski küsinud: " Aga ütle, mis mõte on minu elul, kelle jaoks mina (enam) vajalik olen?", et ... mis ma siis neile oleksin osanud vastata?
Ja ma leidsin ainult ühesõnalise vastuse sellele küsimusele. Vastus kõlanuks:" Armastuse jaoks!"
Jah, teie olete siin Koerus meie jaoks, et me õpiksime armastama ilma tingimusi esitamata. Te olete meil siin, et meil säiliks töö ja elu mõte. Võibolla just tänu teile ei ole saanud Koerust elumahladest tühjaksjooksnud alevit, tänu teile leidus Koerus ka kõige raskematel aegadel ikka tegevust ja hoolitsustööd. Võibolla just tänu teile on Koeru inimesed mõistvad, südamlikud ja tublid. Ja võibolla just tänu teile oskame me hinnata oma elus seda piskut, mida meile on nii palju antud, et me saame seda ka teile jagada, et teil elust rõõmu oleks. Teie eksisteerite inimsüdamete headuse tarbeks ja selline eksistents on ... auasi


 

Aprillikuu SA Koeru Hooldekeskuses

Aprillikuul tähistasime hooldekeskuse rahvaga teatrikuud. Seitsmendal näitemängupäeval esinesid teatritükkidega Koeru Lasteaed Päikeseratas mudilased, Koeru Keskkooli II a klass, üksikesineja Silver Tatrik, Imastu Kodu ja SA Koeru Hooldekeskuse näitering. Lõbusad ja õpetlikud näitemängud meeldisid publikule ja kõik esinejad teenisid suure aplausi.
Meeleoluka teatrielamuse said meie maja ratastoolikliendid Vana Baskini Teatri etenduselt „Meie naised“. Etendus toimus Rakvere teatrimajas, kus on loodud mugavad tingimused ratastooliga liikumiseks. Laval oli tore näha tuntud näitlejaid populaarsetest teleseriaalidest. Vaheajal oli võimalus külastada teatrikohvikut ja kunstinäitust – kogu käik jättis südamesse hea tunde.
Rahvusvahelisel tantsupäeval, 29. aprillil, toimus liikumispidu, kus üheskoos tantsisime kikkapuud. Tunnustasime oma maja ringides tegutsevaid isetegevuslasi ning tänasime ka tänulikku publikut!
Kuu lõpetas väärikalt Tallinna Side- ja Staabipataljoni ajateenijate kontsert hooldekeskuse saalis. Aitäh sõdurpoistele ja  juhendaja Reet Kaljulale!


14.märts – emakeele päev SA Koeru Hooldekeskuses

Esmaspäeval, 14.märtsil kl 14.00 toimus SA Koeru Hooldekeskuse saalis IV emakeele päeva tähistav üritus.
Eelnevalt oli välja kuulutatud omaloomingu konkurss teemal „Minu lemmikloom“. Konkursist võtsid osa nii kliendid kui töötajad – kokku esitati 8 juttu-luuletust, 4 klientidelt ja 3 töötajatelt. Kõik autorid said oma loodu ka ise publikule ette kanda.
Oma emotsionaalse ja veidi õpetliku hinnangu töödele andis Koeru Keskkooli endine emakeele-ja kirjanduse õpetaja ning raamatute autor Herbert Last. Tema üllatus oli väga suur, et läbi loodud juttude ja luuletuste, sai ta osa nii ilusast emakeele kasutamisest.
Eesti autorite päevakohaseid luuletusi esitasid Maarika ja Jaak.
Et meie kaunis emakeel  kajastub ka läbi muusika ja just laulude, siis ilmestasid emakeelepäeva Koeru lasteaed Päikeseratas Kullerkupu ja Rukkilille rühma lapsed.
   


Eesti parim hoolekandeasutuse juht 2015 on Rünno Lass!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA)  korraldas 15. märtsil 2016 Tartus, Athena keskuses, rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamiseks piduliku ürituse, kus tunnustati 2015. aasta parimaid sotsiaaltöötajaid.
ESTA poolt sotsiaaltöötajate tunnustamise traditsioon sai alguse 2007. aastal, kui esmakordselt anti välja aasta hoolekandeasutuse juhi, aasta sotsiaaltöötaja ja aasta sotsiaalhooldaja tiitlid.
2015. aastal oli tiitli „ Sotsiaaltöötaja parimad koostööpartnerid“  nominent Reet Lass, Sihtasutusest Koeru Hooldekeskus ja 2015. aasta Eesti kõige parema hoolekandeasutuse juhi tiitli sai Rünno Lass!


Detsembrikuu üritused hooldekeskuses

Jõulukuu tõi hooldekeskusesse rohkesti erinevaid külalisi – esinejaid ja huvitavaid ettevõtmisi.
Kuusepuul küünalde süütamise päeval, 4. detsembril, laulsid ja tantsisid meile Koeru Lasteaed „Päikeseratas“ Rukkilillede rühma mudilased.
Esimese advendiküünla süütamisele päevakeskuses järgnes väike jõulumõtisklus. Teise jõuluootuse küünla süütasime juba saalis, kus samaaegselt ühiselt piparkooke küpsetasime. Maja täitus isuäratava lõhnaga ja küll need omavalmistatud „jänkud“ ja  „tähekesed“ maitsesid head. Kolmandal advendihommikul toimus saalis väga vahva kontsert Eesti Kaitseväe Side- ja Staabipataljoni ajateenijate esituses. Samal õhtul kuulasime saalis jõululaule Koeru segakoori esituses.
Pühapäeval, 13.detsembril, tõi suurepärast muusikalist külakosti Paide meeskoor.
Teist aastat järjest kuulab Jõuluvana laule – luuletusi osakondades ja jagab klientidele kommipakke.
Jõulupeod osakondades on mõnusaks kokkusaamiseks oma osakonna rahvaga. Üritused lõpevad alati ühispildiga koos Jõuluvanaga.
21.detsembri pärastlõunal koguneti saali, et kuulata väikest jõulukontserti teemal „Vana aja jõulud“ ja vaadata jõulunäidendit pealkirjaga  „Notsupõssa jõulud“ oma maja näiteringi esituses.
Jõuluaja lõpetas jumalateenistus koos armulauaga Koeru Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Jaanus Tammiste teenimisega meie oma saalis.
 


Lp külastajad!
Seoses II A osakonna renoveeristöödega on kliendid ajutiselt paigutatud majas teistesse osakondadesse. Kliendi täpse asukoha kohta saab infot sisevalvetöötajalt.

Loodame mõistvale suhtumisele!


Infopäev "Sotsiaalteenuste disain Eestis, hetkeseis ja arengusuunad"

02.10.2015 toimus Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse saalis infopäev "Sotsiaalteenuste disain Eestis, hetkeseis ja arengusuunad". Infopäeva korraldasid Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Kesk-Eesti piirkond koostöös Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukojaga. Täpsema päevakavaga on võimalik tutvuda siin.

Täname ettekannete esitlejaid ja osavõtjaid meeldiva ja sisuka päeva eest!


I üle-eestilised hoolekandeasutuste vahelised hooldustöötajate kutsevõistlused!

30.09.2015 toimusid Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja poolt korraldatud I üle-eestilised hoolekandeasutuste vahelised hooldustöötajate kutsevõistlused Sihtasutus Koeru Hooldekeskuses. Osavõtjaid oli kokku 28 - 14 kaheliikmelist naiskonda. Võistluse raames tuli lahendada kaks ülesannet: 1) Situatsiooni lahendamine paaris ehk meeskonnatööna 2) Situatsiooni lahendamine individuaalselt. Aeg ülesannete lahendamiseks oli limiteeritud. Parima meeskonnas töötamise tiitli pälvisid Iru Hooldekodu hooldajad ning individuaalse tiitli võitis Hageri Hooldekodu hooldaja.
Täname kõiki võistlejaid meeldiva ning kogemusterohke päeva eest!


Lahtiste uste päev!
04.09.2015

Hea huviline, oled teretulnud kolmapäeval, 30. septembril 2015 kell 10.00 - 15.00 lahtiste uste päevale Koeru Hooldekeskuses (Ida 2, Koeru alevik). Täpsema päevakavaga saad tutvuda siin.


 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Kesk-Eesti piirkond koostöös Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukojaga, korraldab 02.10.2015 Sihtasutuse Koeru Hooldekeskuse saalis infopäeva teemal: "Sotsiaalteenuste disain Eestis, hetkeseis ja arengusuunad."
Infopäev on mõeldud erinevaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid osutatavate asutuste kesk- ja tippjuhtidele, kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste kujundajatele ja korraldajatele ning kõigile neile, keda huvitab teenuste disaini kui instrumendi kasutamine isikukesksete ja kulutõhusate sotsiaalteenuste arendamisel Eestis.

Infopäevast osavõtt on kõigile tasuta!


Juunikuu
13.07.2015
4. juunil toimus SA Koeru Hooldekeskuse III laulu- ja tantsupäev. Seekordset pidu kaunistasid oma esinemistega ligi 60 rõõmsat esinejat ning rohkelt kohalikke pealtvaatajaid. Peol astusid üles lisaks hooldekeskuse lauljatele-tantsijatele-sõnaseadjatele külalised AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodust, Paidest, Järva-Jaanist ja Koerust. Pidu oli väga meeleolukas, vaheldusrikas ja emotsionaalne.
Suur kummardus kõigile! Järgmisel aastal juuni alguses saame jälle kokku ja rõõmustame üksteist.


Kevade algus
07.04.2015
Kevadekuu algas Koeru Hooldekeskuses elavatele ja töötavatele naistele väga pidulikult ja rõõmsalt. Koeru Kultuurimaja meeste luuleklubi, Herbert Lasti juhendamisel, tervitasid kauni luulepõimikuga, oma maja laulu- ja tantsuringi mehed üllatasid naisperet meeldivalt laulude ja tantsudega. Töötajatele valmistas rõõmu meespere poolt pakutud kohvilaud ja romantilisi lembelaule esitas laulik Urmo Kütismaa.
Traditsiooniliselt tähistasime emakeelepäeva omaloomingu konkursiga. Kuna käesolev aasta on Koeru Hooldekeskusele juubeliaasta ning kogume mälestusi - meenutusi möödunud aegadest, siis sel puhul oli konkursi teemaks "Vahvad ja lustakad lood igapäevaelust Koeru Hooldekeskuses". Põnevaid lugusid ja meenutusi laekus konkursile mitmeid ning autorid lugesid ka oma kirjutised saalis kõigile ette.
Imelise kontsertkavaga esines meie saalis Paide Meeskoor. Aprillikuul täitub kooril 40. tegevusaasta. Soovime neile palju rõõmsaid esinemisi ja edu edaspidiseks!


Veebruarikuu tegemised hooldekeskuses
02.03.2015
Veebruarikuu ilmad ei võimaldanud veel eriti õues liikuda, seega tuli leppida tubaste tegevustega. Huvitavaid tegevusi pakkus kindlasti sõbrapäevale eelnenud nädal. Nädala algul joonistasime ja värvisime sõbrapäeva teemalisi pilte. Neljapäeval küpsetasime suure hulga maitsvaid pannkooke,mis kiirelt ka otsa said. Külalisjuhendaja, Marvi, abil valmis hulgaliselt romantilisi sõbrapäeva kaarte, mis hiljem kõigile vaatamiseks näitusele seati.

Ilm ja luimägi olid selle aasta vastlapäeval suurepärased ning kelle tervis võimaldas ja kes soovis, sai korraliku vastlaliu lasta.

Eesti Vabariigi aastapäeva eel toimus saalis aktus, kus olid esinejateks Koeru valla laulusolist Olev Veilberg ja keskkooli laulupoisid Aino Linnase juhatusel.


Detsembrikuu Koerus
07.01.2015
Esimese advendiküünla süütamisega 01. detsembril algas meie majas jõuluaeg. Väikesed päkapikud Rakke lasteaiast "Leevike" tõid oma laulude, tantsude ja näitemänguga meile sära silmadesse ja soojuse südametesse.
Väike jõuluime sündis meie saalis laupäeval, 06 detsembril. Eesti Kaitseväe Side- ja Staabipataljoni ajateenijad koos imelise juhendaja Reedaga tõid Koeru Hooldekeskuse inimesteni vahva jõuluetenduse.
Nädal enne jõule toimusid jõulupeod koos jõuluvanaga igas osakonnas eraldi. Osakondade töötajad olid loonud klientidele ja jõuluvanale pühademeeleolu küpsetades verivorste ja piparkooke. Töötajad ja kliendid leidsid võimaluse ning aja ühise jõululaua taga istumiseks, laulmiseks, tantsimiseks. Kogu maja rahvale toimus ühine suur jõulukontsert saalis esmaspäeval, 22. detsembril. Kontserdil esinesid hooldekeskuse isetegevuslased tantsude, laulude ja pillimänguga ning näiteringi esituses oli võimalus vaadata näitemängu "Päkapiku jõululugu".
Koeru Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Jaanus Tammiste teenis Koeru Hooldekeskuse saalis jõulukuul kahel korral. Aastalõpu teenistus toimus koos armulauaga ja inimestel oli võimalus mälestada lahkunuid.