Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Sihtasutus

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus moodustati Koeru Hooldekodu baasil 10. detsembril 2003. Sihtasutus tegutseb põhikirja alusel

Nõukogu ja juhatus

Sihtasutuse organid on 5-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus.

Nõukogusse kuuluvad:

Nõukogu esimees: Rait Kuuse- Sotsiaalministeeriumi esindaja, asekantsler
Liige: Rait Pihelgas - Järva valla vallavanem
Liige: Pipi-Liis Siemann - Türi valla vallavanem
Liige: Maire Raidvere - Järvamaa Haigla õendusabi osakonna juhataja
Liige: Anneli Ratnik- Rahandusministeeriumi esindaja, riigieelarve osakonna peaspetsialist
 

Juhatuse liige - Terje Teder alates 01.01.2018.

Asutaja otsus nõukogu liikmete tasude määramiseks 2017

Sihtasutuse struktuur

ülevaade sotsiaal-ja tervishoiuteenuste lansseerimisest Sihtasutuses Koeru Hooldekeskus 2004-2014

EQUASS Assurance Certificate

Hinnang Koeru Hooldekeskuse teenuste kvaliteedile Valorise meetodil

SA Koeru Hooldekeskuse jägimisseadmete kasutamise kord

A Koeru Hooldekeskuse eelarve strateegia 2016-2020, kinnitatud 16.02.2016 nõukogu otsusega nr 3.1

SA Koeru Hooldekeskuse 2016. aasta eelarve seletuskiri

Tulemiaruannne 30.09.2018

Tulemiaruanne 30.06.2018

Tulemiaruanne 31.03.2018

Tulemiaruanne 31.12.2017

Tulemiaruanne 30.09.2017

Tulemiaruanne 30.06.2017

Tulemiaruanne 31.03.2017

Tulemiaruanne 30.09.2016

Tulemiaruanne 30.06.2016

Tulemiaruanne 31.03.2016

Bilanss 30.09.2018

Bilanss 30.06.2018

Bilanss 31.03.2018

Bilanss 31.12.2017

Bilanss 30.09.2017

Bilanss 30.06.2017

Bilanss 31.03.2017

Bilanss 30.09.2016

Bilanss 31.03.2016

Rahavoogude aruanne 30.09.2018

Rahavoogude aruanne 30.06.2018

Rahavoogude aruanne 31.03.2018

Rahavoogude aruanne 31.12.2017

Rahavoogude aruanne 30.09.2017

Rahavoogude aruanne 30.06.2017

Rahavoogude aruanne 31.03.2017

Rahavoogude aruanne 30.09.2016

Rahavoogude aruanne 30.06.2016

Rahavoogude aruanne 31.03.2016

Palgaandmed 2017

Palgaandmed 2016

Palgaandmed 2015