Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Hooldusteenuseid osutatakse lbi hoolduslepingu, mis on slmitud kliendi vi kliendi esindaja ja hooldekeskuse vahel.

1. Tisealiste pevaringne hooldusteenus (sh pshhogeriaatria)
Vanaduse, erivajaduste vi sotsiaalse olukorra tttu hooldamist vajavate isikute pevane nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimise tagamine, petamine (vajadusel koduendusteenused), rehabilitatsioon.
Phiteenuse eest tasub hoolduslepingu alusel kohataotleja (omavalitsus, lhedased, klient ise).
Tugiteenuseid osutatakse lbi tugiteenuste lepingu, mis on slmitud kliendi vi kliendi esindaja ja hooldekeskuse vahel (ravimite, prillide, proteeside soetamine kliendile,  inkontinentsivahendite kasutus, abivahendite kasutus, transporditeenus).

2. pevaringne erihooldusteenus (sh sgava liitpuudega isikutele)
Parim vimalik elukvaliteet hooldekeskuses. Inimese juhendamine ja abistamine   igapevaelus vajalike toimingute sooritamisel; aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamine; ohutuse kindlustamine pevaringselt; eriarsti poolt mratud toetatud ravi tagamine. Teenusele suunab tealise isiku rehabilitatsiooniplaani alusel Sotsiaalkindlustusamet, protsessi algatab perearst.
Ksi lisainformatsiooni hoolekandeteenuste kohta hooldusosakonna juhatajalt Anneli Eelmaa telefonil 383 9202 vi e-postil: anneli.eelmaa@koeruhk.ee