Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

 1. ERIHOOLEKANDETEENUSED
1.1. Ööpäevaringne erihooldusteenus raske ja sügava liitpuudega klientidele
Täisealise isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava isiku iseseisva toimetulekuvõime säilimine ja suurenemine ning isiku arendamine ja turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja territooriumil. 
Sügava liitpuudega isikuks ööpäevaringse erihooldusteenuse tähenduses loetakse isikut, kellel on raske või sügav vaimne alaareng ja lisaks muu puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.
 
1.2. Ööpäevaringne erihooldusteenus 
Täisealise isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava isiku iseseisva toimetulekuvõime säilimine ja suurenemine ning isiku arendamine ja turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja territooriumil
Teenust saavaks isikuks käesoleva teenuse raames loetakse ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja juurde suunamisotsuse alusel pöördunud isikut, välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik, kes viibib ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja omandis või kasutuses olevates ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise ruumides või territooriumil.
 
Ööpäevaringne erihooldusteenus  on riigieelarvest rahastatav ja teenusele suunab isiku juhtumikorraldaja rehabilitatsiooniplaani alusel Sotsiaalkindlustusameti kaudu. 
 
2. ÜLDHOOLDUSTEENUSED
TEENUSEKOHA BRONEERIMINE
 
2.1. Üldhooldusteenus
Väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla.
 
2.2. Üldhooldusteenus dementsusega isikutele psühhogeriaatria osakonnas
Väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla. Isikul peab olema diagnoositud dementsus.
 
2.3. Ööpäevaringne hooldusteenus psüühikahäirega isikutele
Väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla. 
Teenuste eest tasub teenuse ostja (isik ise, isiku lähedased, kohalik omavalitsus)
Küsi lisainformatsiooni hoolekandeteenuste kohta teenuste juhilt Anneli Eelmaa telefonil 518 7635  või e-postil: anneli@koeruhk.ee