Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Tervishoiuteenuseid osutatakse perearsti suunamiskirja alusel.

1. Iseseisev statsionaarne endusabiteenus
Thtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on psiv tervisekahjustus ja vljakujunenud funktsionaalne hire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvime oluliseks paranemiseks. Teenusele suunab perearst.

2. Tasuline iseseisev statsionaarne endusabiteenus
Thtajatud tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on psiv tervisekahjustus ja vljakujunenud funktsionaalne hire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvime oluliseks paranemiseks. Pikem viibimine hooldusravil on vimalik vabade kohtade olemasolul ning selle eest peab reeglina tasuma klient ja/vi kliendi perekond.

3. Ambulatoorne endusabiteenus ehk koduendus-hooldusteenus
Thtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse oma kodus olevale haigele, kellel on psiv tervisekahjustus ja vljakujunenud funktsionaalne hire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvime oluliseks paranemiseks. Haigekassa tasub kindlustatutele he endusjuhu eest, mis koosneb keskmiselt 12 kuni 1,5 h pikkusest kodue visiidist. Teenusele suunab perearst.

Ksi lisainformatsiooni hooldusraviteenuste kohta vanemelt Hirja Tampilt telefonil 383 9207 vi e-postil: hirja.tamp@koeruhk.ee