Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Tervishoiuteenuseid osutatakse perearsti suunamiskirja alusel.

1. Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus
Tähtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on püsiv tervisekahjustus ja väljakujunenud funktsionaalne häire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvõime oluliseks paranemiseks. Teenusele suunab perearst.

2. Tasuline iseseisev statsionaarne õendusabiteenus
Tähtajatud tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse haigele, kellel on püsiv tervisekahjustus ja väljakujunenud funktsionaalne häire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvõime oluliseks paranemiseks. Pikem viibimine hooldusravil on võimalik vabade kohtade olemasolul ning selle eest peab reeglina tasuma klient ja/või kliendi perekond.

3. Ambulatoorne õendusabiteenus ehk koduõendus-hooldusteenus
Tähtajalised tervishoiu- ja hoolekandeteenused, mida osutatakse oma kodus olevale haigele, kellel on püsiv tervisekahjustus ja väljakujunenud funktsionaalne häire, kellel puudub perspektiiv tervenemiseks ning toimetulekuvõime oluliseks paranemiseks. Haigekassa tasub kindlustatutele ühe õendusjuhu eest, mis koosneb keskmiselt 12 kuni 1,5 h pikkusest koduõe visiidist. Teenusele suunab perearst.

Küsi lisainformatsiooni hooldusraviteenuste kohta vanemõelt Hirja Tampilt telefonil 526 9641 või e-postil: hirja@koeruhk.ee