Ja ongi tarvis veidi rohkem hoolida! Ja näha enda kõrval seismas teist ... Siis kui ei jaksa, tuleb ainult uskuda, et rõõm mis tuleb, tuleb südameist.

(Koeru Hooldekeskuse hümn (M. Olesk, T. Kristal)

Info.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus Ida 2, Koeru alevik, 73001 Järvamaa Infolaud Tel: 555 31 130 e-mail: info@koeruhk.ee arveaadress: koeruhk@e-arvetekeskus.eu

Hooldekeskusesse vastuvtmine

1. Alalisele hooldamisele (tisealiste pevaringne hooldusteenus ja erihooldusteenus) hooldekeskusesse vetakse vastu pevaringselt krvalabi vajavaid tisealisi inimesi.

2. Ajutisele hooldamisele hooldekeskuses vetakse vastu isikuid, kelle seadusjrgne lalpidaja mjuval phjusel konkreetse ajavahemiku vltel (mitte vhem kui ks kalendrikuu ja mitte kauem kui kuus kalendrikuud he aasta jooksul) ei ole suuteline talle perekonnaseadusega mratud kohustusi titma.

3. Hooldusraviteenusele  vi koduendus-hooldusteenusele vetakse patsiente jrjekorda perearsti suunamiskirja alusel. Eelneva kokkuleppe ja vabade kohtade olemasolu korral otsustab ravile vastuvtmise arst.

4. Vajalikud dokumendid hooldekeskusesse alaliselt elama asumiseks vetakse vastu hooldusosakonnas. Vajalikud dokumendid on:
4.1. isiku sooviavaldus vi tema seadusliku esindaja sooviavaldus suunatava isiku hooldekeskusesse elama asumiseks;
4.2. kehtiv Eesti kodaniku pass vi ID-kaart vi vlismaalase pass koos kehtiva elamisloaga;
4.3. vljavte haigusloost;
4.4. perearsti tend.

5. Tisealiste pevaringsele hooldusteenusele asumiseks slmitakse leping omavalitsuse ja/vi kliendiga lalpidamis- ja majanduskulude tasumise kohta. Teenuste eest tasub klient oma elatusrahast vastavalt lepingule, mis on slmitud kliendi ja omavalitsuse vahel. Teenuse kogumaksumuse, vastavalt hooldekeskuse ja omavalitsuse vahel slmitud lepingule, tasub omavalitsus.

6. pevaringsele erihooldusteenusele  vi toetatud elamise teenusele  vastuvtmine toimub  Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel. Teenuse osutamisega seotud tegevuskulude katmine toimub Sotsiaalkindlustusametiga slmitud lepingu alusel riigieelarvest. Majutuskulude ja toitlustamise eest tasub hooldusele tulnud klient ise. Omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Teenuse osutamise aluseks on hooldekeskuse ja kliendi vi tema seadusliku esindaja vahel slmitud kirjalik kokkulepe omaosaluse tasumise kohta - majutusleping.  

7. Kliendi paigutamine tuppa toimub hooldekeskuse vastutava ttaja poolt vastavalt kliendi tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele vimalustele.

8. Kliendile kuuluvad suuremad rahasummad ja vrtpaberid ning vrisesemed saab soovi korral anda hoiule sotsiaalttaja ktte. Hooldekeskus ei vastuta nende kadumise eest tubades.

9. Uute klientide vastuvtt hooldekeskusesse toimub esmaspevast reedeni kell 09.00-16.00