DEMENTSUS

Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus baasil on ümberehituse tulemusena loodud innovaatilisi lahendusi kasutav eakate kodu, mis on ka dementsuse valdkonna õppe- ja arenduskeskuseks ning alates 1.01.2022. a loodi Dementsuse Kompetentsikeskus.

Arenduskeskuse loomise eesmärgiks on tõsta Eestis teadlikkust ja kompetentsi dementsussõbraliku hoolduse pakkumisel ja keskkonna kohandamisel. Samuti on eesmärk laiendada hea praktika rakendamist teistele Eesti Vabariigis dementsusega inimestele teenuseid osutavatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele jt valdkonnaga seotud osapooltele.

Dementsuse arendus- ja koolituskeskuse valmimist toetas 2020. aastal Sotsiaalministeerium.

Ergonoomiakuu - Tööelu.ee

 

Skip to content