Sihtasutuse aruanded

Majandustegevuse ülevaated kuni 31.12.2022 kajastuvad aastaaruannetes.

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2022 , audiitori_otsus

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2019

Majandusaasta aruanne 2018

Kvartaliaruanded

2023 I kvartal

2023 II kvartal

2022 I kvartal

2022 II kvartal

2022 III kvartal

2022 IV kvartal

Tulemiaruanded

Tulemiaruanne 30.09.2023

Tulemiaruanne 30.06.2023

Tulemiaruanne 31.03.2023

Tulemiaruanne 31.12.2022

Tulemiaruanne 30.09.2022

Tulemiaruanne 30.06.2022

Tulemiaruanne 31.03.2022

Tulemiaruanne 31.12.2021

Tulemiaruanne 30.09.2021

Tulemiaruanne 30.06.2021

Tulemiaruanne 31.03.2021

Tulemiaruanne 31.12.2020

Tulemiaruanne 30.09.2020

Tulemiaruanne 30.06.2020

Tulemiaruanne 31.03.2020

Tulemiaruanne 31.12.2019

Bilanss

Bilanss 30.09.2023

Bilanss 30.06.2023

Bilanss 31.03.2023

Bilanss 31.12.2022

Bilanss 30.09.2022

Bilanss 30.06.2022

Bilanss 31.03.2022

Bilanss 31.12.2021

Bilanss 30.09.2021

Bilanss 30.06.2021

Bilanss 31.03.2021

Bilanss 31.12.2020

Bilanss 30.09.2020

Bilanss 30.06.2020

Bilanss 31.03.2020

Bilanss 31.12.2019

Rahavoogude aruanded

Rahavoogude aruanne 30.09.2023

Rahavoogude aruanne 30.06.2023

Rahavoogude aruanne 31.03.2023

Rahavoogude aruanne 31.12.2022

Rahavoogude aruanne 30.09.2022

Rahavoogude aruanne 30.06.2022

Rahavoogude aruanne 31.03.2022

Rahavoogude aruanne 31.12.2021

Rahavoogude aruanne 30.09.2021

Rahavoogude aruanne 30.06.2021

Rahavoogude aruanne 31.03.2021

Rahavoogude aruanne 31.12.2020

Rahavoogude aruanne 30.09.2020

Rahavoogude aruanne 30.06.2020

Rahavoogude aruanne  31.03.2020

Rahavoogude aruanne 31.12.2019

Palgaandmed

Palgaandmed 2022

Palgaandmed 2021

Palgaandmed 2020

Palgaandmed 2019

Skip to content