Author: Sihtasutus Koeru Hooldekeskus

SA Koeru Hooldekeskus annab teada, et seoses raamatupidamise seaduse muudatusega võtame 1. juulist 2019 vastu ainult masinloetavaid e-arveid.  Pdf arve ei ole masinloetav arve! Arved palume saata aadressil  koeruhk@e-arvetekeskus.eu Masintöödeldava algdokumendi vorming ja esitamise tingimused on reguleeritud raamatupidamise seaduse § 7"1 https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019012 Täpsem info e-arvetele ülemineku...

Naljakuu algus oli ootuspärane- kes ise „aprilli“ ei saanud oli kindlasti hoolikas ja leidis võimaluse seda teistele teha. Nalja pole aga kunagi liiga palju ja meil Koeru Hooldekeskuses oli 2. aprillil hoopis vingumise päev! See oli päev, kui kõigil oli lubatud vingumine. Muidugi oli oluline mitte...