Author: Terje

Eriolümpia Eesti Ühendus (EEO) kuulutas 2021. aasta lõpus välja arenguprogrammi toetuste taotlusvooru millest Koeru Hooldekeskus taotles rahastust spordiriietuse soetamiseks sportlastele ja treeneritele-juhendajatele. Maikuus said dressid  valmis ning nüüd on meie sportlased ka väliselt ühine meeskond.  Kokku saime toetust projektist 1500.- eurot ning lisasime omalt poolt...

Teisipäeval 10. mail tähistati Koeru Hooldekeskuses emadepäeva. Koeru lasteaia “Päikeseratas” hoolivad lapsed ja õpetajad rõõmustasid hooldekeskuse elanikke. Koeru lasteaia “Päikeseratas” Kullerkuppude ja Rukkilillede rühma lapsed ja õpetajad esitasid dramatiseeringu laulude ja tantsudega Silvi Väljali raamatust "Jussikese seitse sõpra". Veel esinesid laulude ja luuletustega ka hooldekeskuse enda...

28. aprillil külastasid Koeru Hooldekeskust Tallinna Ülikooli õppejõud seoses õppeprogrammiga “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogramm”. Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige ja Dementsuse Kompetentsikeskuse juht Pipi-Liis Siemann tutvustas Koeru Hooldekeskust ja rääkis Dementsuse Kompetentsikeskuse eesmärkidest ja visioonidest. Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige Terje Teder osales kohtumisel elektrooniliselt, kus aruteluks oli...

Alates 06.05.2022 on klientide külastamine taas lubatud kõikides osakondades. Jätkuvalt palume külastuse eelnevalt registreerida, külastajal kanda maski kogu külastuse vältel ja täita tervisedeklaratsioon. Täpsem info ja kontaktid: https://www.koeruhk.ee/kulastajale/   ...

20.04.2022 allkirjastasime Mitmekesisuse kokkuleppe. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Tunneme, et meie ettevõtte missioon, visioon ja väärtused ühtivad mitmekesisuse väärtustamise põhimõtetega....

6.aprill on valge kaardi päev. Koeru Hooldekeskus on juba 4 aastat eesti Eriolümpia Eesti Ühenduse liige ning meie sportlased näidanud end võistlustel ikka võitjate ridades. Seekord kutsume koos kogu Eesti spordirahvaga toetama Ukraina sõjapõgenikke. Sõja tõttu on Ukrainast põgenenud rohkem kui 4 miljonit inimest, jättes...

Hooldekeskuse külastamine on lubatud alates 14.03.2022 järgmistel tingimustel:     Külastamine on lubatud kella 10.00-19.00. Palume külastus eelnevalt registreerida vähemalt 1 ööpäev ette telefoni või e-kirja teel. Registreerida saab esmaspäevast reedeni, kella 8.00-16.00 telefonil 55519763 või info@koeruhk.ee ; Võimaluse korral palume kohtuda õuealal, seda juhul,...

08.02.2022 alates kehtib hooldekeskuses külastuskeeld seoses nakkushaiguste levikuga. Pakke võtame vastu tööpäeviti 8-16, eelkokkuleppel saab lähedasega teha videokõnet. Külastuskeeld on kehtestatud lähtudes Terviseameti peadirektori 11.06.2020 käskkirjast, mille alusel teeb otsuse külastuskeelu rakendamise (sh lõpetamise) osas üld- ja erihoolekandeasutustes hoolekandeasutuse juht. Külastuskeeld kehtestatakse kindlasti hoolekandeasutuses, kus on teadaolevalt...

Alates 1. jaanuarist 2022 tegutseb Koeru Hooldekeskuses Dementsuse Kompetentsikeskus Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja...