Dementsusega isikute üldhooldusteenus (DEM)

Dementsusega isikutele osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Teenuse kohatasu on 1350- EUR.

Kohatasule lisanduvad tegeliku tarbimise alusel tugiteenuste kulud

 

Teenuse kohatasu sisaldab lisaks majutusele ja toitlustusele 4x päevas:
 Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on hooldustöötaja,
abihooldaja ja lisaspetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh päevakeskuse
tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja, liikumisravi spetsialist ja õendusteenuse osutaja;
 Transpordikulu sh ratastoolitransporti seoses teenuse saaja tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, ja
finantsteenuste kasutamisega (va lamaja raamitransport)
 Administreerimiskulu (büroo-, postitarvete ja sideteenus, üld- ja tegevusruumide hooldus- ja
kommunaalkulud)
 Huvitegevuse kulu (sh vahendid ja materjalid) – huvitegevused tegevusjuhendajate
juhendamisel;
 Hügieenitarvete, voodipesu ja riiete soetamise ja hooldamisega seotud kulu sh pesupesemine;
 Meditsiinilistel näidustustel käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu ehk vajalike
esmaabi- ja laiatarberavimite kulu (valuvaigisti, plaastrid jms);
 Eluruumi sisustuse  kulu sh vajadusel funktsionaalvoodi ja ajutise vajaduse tekkimisel lihtsamate
liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastega tugiraam, käimisraam jms);
 Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani
koostamist ja klienditoimiku pidamist;
 Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist Hooldekeskuse hoolduspersonali poolt (abistamine
igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut
 Meditsiinilise abi tagamist vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud
ettekirjutustele E-R 8-16,  perearst 1x nädalas
 Vastavalt meditsiinilistele näidustustele manuaalteraapiat, aktiveerivaid tegevusi ja
liikumisjuhendamist individuaalselt ja rühmas vastava spetsialisti poolt
 Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja abi asjaajamisel
 Raamatukogu kasutamist ja ajalehtede-ajakirjade lugemise võimalust, interneti kasutamist
päevakeskuses
 Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides
 Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest, sünnipäevade tähistamist
 Eriarsti visiite sh transport (va lamaja raamitransport), saatja, visiiditasu

Lisaks on tagatud:
 Eriväljaõppega hoolduspersonal
 Kohandatud elukeskkond (turvalisus, miljööteraapilised kohandused)
 Lähedaste nõustamine ja kaasamine
 Mälu treenivad tegevused ja harjutused ning abivahendid
 Eririietus

 

Tugiteenuseid osutatakse ja lisakulusid tehakse tulenevalt kliendi vajadustest lepingu Lisas 1
märgitust lähtuvalt. Tugiteenuste tasud lisanduvad kohatasu hinnale.
+ Mähkmete kasutamisega seotud tegelikud kulud hooldekeskuse arve alusel;
+ Juuksuriteenus – vastavalt tegelikule kulule juuksuri arve alusel;
+ Ravimid – vastavalt tegelikele kuludele apteegi arve alusel;
+ Muud lisateenused tellimisel vastavalt Hooldekeskuse lisateenuste hinnakirjale.

Skip to content