Dementsusega isikute üldhooldusteenus (DEM)

Dementsusega isikutele osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Teenuse hind sisaldab:

 • Majutust (1-2 kohalises toas)
 • Toitlustus 4x päevas
 • Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on lisaspetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh päevakeskuse tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja, liikumisravi spetsialist ja õendusteenuse osutaja, hingehoidja;
 • Administreerimis-, amortisatsiooni- ja halduskulu;
 • Huvitegevuse kulu;
 • Pesupesemine;
 • Eluruumi sisustuse  kulu sh  funktsionaalvoodi ;
 • Nahahoolduse- ja puhastuse vahendite kulud (pesuvaht, pesukindad, ühekordsete linad jms, va mähkmed);
 • Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani koostamist ja klienditoimiku pidamist;
 • Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist Hooldekeskuse hoolduspersonali poolt (abistamine igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut
 • Õe teenuse kättesaadavust E-R 8h päevas vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud ettekirjutustele sh teenusesaaja kantakse kohaliku perearsti nimistusse ja hooldekeskuses kohapeal on kättesaadav  perearst 1x nädalas;
 • Raviskeemist lähtuvalt abi ravimite manustamisel;
 • Vastavalt meditsiinilistele näidustustele manuaalteraapiat, aktiveerivaid tegevusi ja liikumisjuhendamist individuaalselt ja rühmas vastava spetsialisti poolt kuni 3x nädalas;
 • Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja abi asjaajamisel
 • Raamatukogu kasutamist ja ajalehtede-ajakirjade lugemise võimalust, interneti kasutamist päevakeskuses
 • Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides
 • Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest, tähtpäevade ja sünnipäevade tähistamise korraldamist
 • Lisaks on tagatud:
   Eriväljaõppega hoolduspersonal
   Kohandatud elukeskkond (turvalisus, miljööteraapilised kohandused, oma õueala teraapiaaiaga)
   Lähedaste nõustamine ja kaasamine
   Mälu treenivad tegevused ja harjutused ning abivahendid
   Eririietus

Tugiteenuseid osutatakse ja lisakulusid tehakse tulenevalt kliendi vajadustest lepingu Lisas 1 märgitust lähtuvalt.

Tugiteenuste ja lisakulutuste tasud lisanduvad kohatasu hinnale.

 

+ Mähkmete kasutamisega seotud tegelikud kulud hooldekeskuse arve alusel;

+ Juuksuriteenus – vastavalt tegelikule kulule juuksuri arve alusel;

+ Ravimid – vastavalt tegelikele kuludele apteegi arve alusel;

+ Muud lisateenused vastavalt Hooldekeskuse lisateenuste hinnakirjale

 

Skip to content