Dementsusega isikute üldhooldusteenus (DEM)

Dementsusega isikutele osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Teenuse kohatasu on 1085.- EUR.

Kohatasule lisanduvad tegeliku tarbimise alusel tugiteenuste kulud

NB! pakume ka lühiajalist (kuni 1 kuu) hoiuteenust dementsusega inimestele.

 

Teenuse kohatasu sisaldab lisaks majutusele ja toitlustusele 4x päevas:
 Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on hooldustöötaja,
abihooldaja ja lisaspetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh päevakeskuse
tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut ja õendusteenuse osutaja;
 Transpordikulu sh ratastoolitransporti seoses teenuse saaja tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, ja
finantsteenuste kasutamisega (va lamaja raamitransport)
 Administreerimiskulu (büroo-, postitarvete ja sideteenus, üld- ja tegevusruumide hooldus- ja
kommunaalkulud)
 Huvitegevuse kulu (sh vahendid ja materjalid) – huvitegevused tegevusjuhendajate
juhendamisel;
 Hügieenitarvete, voodipesu ja riiete soetamise ja hooldamisega seotud kulu sh pesupesemine;
 Meditsiinilistel näidustustel käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu ehk vajalike
esmaabi- ja laiatarberavimite kulu (valuvaigisti, plaastrid jms);
 Eluruumi sisustuse ja vajalike abivahendite kulu sh vajadusel funktsionaalvoodi ja lihtsamate
liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastega tugiraam, käimisraam jms);
 Inkontinentsitoodete kulusid, mis ei ole kaetud inimese isikliku abivahendi kaardi alusel;
 Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani
koostamist ja klienditoimiku pidamist;
 Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist Hooldekeskuse hoolduspersonali poolt (abistamine
igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut
 24-tunnise meditsiinilise abi tagamist vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud
ettekirjutustele sh kohapeal on kättesaadav meditsiiniline abi: õendusabi 24/7, perearst 1x nädalas
 Vastavalt meditsiinilistele näidustustele manuaalteraapiat, aktiveerivaid tegevusi ja
liikumisjuhendamist individuaalselt ja rühmas vastava spetsialisti poolt
 Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja abi asjaajamisel
 Raamatukogu kasutamist ja ajalehtede-ajakirjade lugemise võimalust, interneti kasutamist
päevakeskuses
 Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides
 Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest, sünnipäevade tähistamist
 Eriarsti visiite sh transport (va lamaja raamitransport), saatja, visiiditasu

Lisaks on tagatud:
 Eriväljaõppega hoolduspersonal ja psühhiaatriline abi
 Kohandatud elukeskkond (turvalisus, miljööteraapilised kohandused)
 Lähedaste nõustamine ja kaasamine
 Mälu treenivad tegevused ja harjutused ning abivahendid
 Eririietus

 

Tugiteenuseid osutatakse ja lisakulusid tehakse tulenevalt kliendi vajadustest lepingu Lisas 1
märgitust lähtuvalt. Tugiteenuste tasud lisanduvad kohatasu hinnale.
+ Mähkmete kasutamisega seotud tegelikud kulud hooldekeskuse arve alusel;
+ Juuksuriteenus – vastavalt tegelikule kulule juuksuri arve alusel;
+ Retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele apteegi arve alusel;
+ Muud lisateenused tellimisel vastavalt Hooldekeskuse lisateenuste hinnakirjale.