HINGEHOIUTEENUS HOOLDEKESKUSES

HINGEHOIUTEENUS HOOLDEKESKUSES

15.06.2020.  a alates on kuni aasta lõpuni hooldekeskuses kättesaadav hingehoiuteenus.

Hingehoidja Jaanus Tammiste poole saab pöörduda:

 • vastuvõtt hooldekeskuses kolmapäeviti kella 9-16

 

 • Andes oma soovist hingehoidjaga vestelda teada vanemhooldajale või sotsiaaltöötajale
 • Helistades telefonile 5141 486
 • Kirjutades meilile jaanus.tammiste@eelk.ee

Igas kannatusrohkes eluolukorras, kriisis, raskelt haigestununa, vanusest või puudest tuleneva abituse tõttu, elust lahkumisel ja leinas peab inimene saama väärikalt koheldud ja abistatud, olla lohutatud, mõistetud ja toetatud.

HINGEHOIDJA HOOLDEKESKUSES: pakub abivajavale inimesele tuge ja mõistmist

 • Aitab leida hingerahu, elujulgust ja lootust
 • On kuulaja ja lohutaja
 • Toetab haigusest põhjustatud kriisis
 • Toetab surijaid ja tema lähedasi
 • Toetab leinajaid
 • Peab jumalateenistusi ja usulisi talitusi või inimese soovil võtab kontakti sobiva vaimulikuga

Hingehoidlik tugi

Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras.

Hingehoiu aluseks on kristlik inimkäsitlus, mille kohaselt inimene on jagamatu tervik. Sama oluline kui hoolitseda füüsilise poole eest, on hoolitsemine vaimse ja hingelise tasakaalu eest. Hingehoid on osa tööst, mida tehakse inimese kui terviku nõustamiseks ja hoidmiseks. Hingehoid on kannatavale inimesele toeks olemine lähtuvalt abivajaja enda vajadustest ja veendumustest.

Hingehoidja on isik, kes lisaks teoloogilisele haridusele on saanud erilise ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Lisaks hõlmab hingehoidja töö inimese sügavalt eksistentsiaalseid ja vaimseid vajadusi. Hingehoidja austab inimväärikust, usulisi veendumusi ja inimõigusi inimese taustast, väärtushinnangutest või maailmavaatest olenemata. Ehkki hingehoidjaga saab arutleda ka religioossetel teemadel, ei ole hingehoid misjoni ega kuulutustöö. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta ise seda tajub.

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest, leinast või mõnest elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Haigus või füüsilised kannatused võivad põhjustada kriisi enesehinnangus, identiteedis, suhetes või maailmavaates. Hingehoidja võib olla toeks nende protsesside mõistmisel, lahendamisel ja mõtestamisel. Oluline on seejuures see, et hingehoidlik vestlus ja tugi toimuvad abivajaja enda tingimustel ja rütmis. Hingehoidliku vestluse vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus.

Hooldekeskuse personali liikmena aitab hingehoidja parandada elanike, nende lähedaste ja hooldekeskuse töötajate enesetunnet ning hooldustöö inimlikku kvaliteeti.

Hingehoiuteenus on Sotsiaalministeeriumi ajutise ja ühekordse kriisileevenduse meetmena käivitatav teenus läbi  hingehoiuteenuse toetuse. Toetus on suunatud nendele ööpäevaringset üldhooldust pakkuvatele asutustele, kus on Sotsiaalkindlustusameti pool väljastatud tegevusloa kohaselt 100 või enam teenuskohta. Teenus rakendub alates riikliku toetuse kasutamise lepingu sõlmisest asutusega või asutusele toetuse andmise otsustamisest sotsiaalministri käskkirjaga ning lõppeb 31. detsembril 2020.

Jaga teistega:
 •  
 •  
 •  
 •