HOOLDEKESKUS

Koeru hooldekeskuse missioon, visioon, põhimõtted ja väärtused


Meie tunnuslauseks on: TOETAME, HOIAME, HOOLIME

TOETAME erivajadustega inimeste kasvamist võrdseks kogukonnaliikmeks

HOIAME vananemise väärika

HOOLIME Sinust, Sinu tervisest ja tervislikest eluviisidest

 

Missioon

Panustame oma inimeste heaolusse, aitame neil elada võimalikult aktiivset, väärikat, täisväärtuslikku ja iseseisvat elu ning olla osaks kogukonnast. Oleme aktiivne partner ja eestvedaja hoolekandesektoris vajaduspõhiste uuendusmeelsete lahenduste loomisel ning õpetamisel.

Visioon

Koeru Hooldekeskus on uuenev ja inspireeriv hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutaja ning juhtiv dementsuse valdkonna hoolekandeteenuste arenduskeskus Eestis.

Põhimõtted ja väärtused

Inimesekesksus– arvestame inimeste vajaduste ja eelistustega, oleme empaatilised

Kaasaegsus– otsime uusi lahendusi ja arendame pidevalt oma teenuseid

Kvaliteet– meil on pädevad ja motiveeritud töötajad

Uuendusmeelsus – õpime, areneme ning oleme eeskujuks ja inspiratsiooniks teistele

Partnerlus– teeme koostööd ja panustame kogukonda.

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on Järvamaal asuv hoolekande- ja tervishoiuteenuseid osutav ettevõte, mis pakub erinevatele
kliendigruppidele järgmisi teenuseid:

  • täisealiste ööpäevaringne hooldusteenus – 60 voodikohta;
  • ööpäevaringne üldhooldusteenus dementsusega isikutele – 50 teenusekohta;
  • ööpäevaringne erihooldusteenus – 74 teenusekohta Koerus ja 24 teenusekohta Paide Mündi üksuses;
  • ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele – 15 teenusekohta;
  • igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena – 2 teenusekohta;
  • iseseisev statsionaarne õendusabiteenus;

 

Hooldekeskuse maja on ehitatud 1986. aastal spetsiaalselt hooldekoduks. Hoone on mitme tiivaga:
ühe-, kahe, kolme- ja neljakorruseline. Majas on meditsiiniüksus, suur saal, raamatukogu, palju
puhkenurki, avar söögisaal ning 7 osakonda hooldusteenuste osutamiseks. Klientide majutamiseks
on 1- kuni 4- kohalised toad. Ruumid on hea lahenduse ja kujundusega. Liikumistakistusega
klientidel võimaldavad majas ringi liikuda 3 lifti.
Hooldekeskust ümbritseb suur park, kus on võimalik jalutada ja nautida lilleilu ning
soovi korral sõrmed mulda pista. Kliendid saavad vastavalt võimetele ja tervislikule seisundile osa
võtta päevastest tegemistest ja töödest – meelelahutuslikud üritused, huvialaringid, päevakeskus,
käsitöö, heakorratööd pargis, aiatööd, lillede eest hoolitsemine jne. Raamatukogust saab laenutada
raamatuid ja lugeda ajakirjanduslikke väljaandeid. Elanikele meeldiva kodutunde loomisele ja iga-
päevaste murede lahendamisele aitab kaasa hooldekeskuse ~108-liikmeline meeskond, kuhu
kuuluvad hooldajad, tegevusjuhendajad, meditsiinitöötajad ja tugiteenuste osutajad.
Hooldekeskusel on oma kabel ning hästi korrastatud viimane rahupaik Koeru kalmistul.

 

Tavad ja traditsioonid
• ühine sünnipäevade tähistamine
• klientide üldkoosolek ja kliendiesindus kord kuus
• ekskursioonid ja teatrikülastused
• lõikuspidu
• jumalateenistuste korraldamine
• pühade ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
• käsitöölaat

Skip to content