HOOLDEKESKUS

Koeru hooldekeskuse missioon, visioon, põhimõtted ja väärtused

Ettevõttest
TOETAME, HOIAME, HOOLIME

 

Missioon

Meie kliendid on iseseisva toimetulekuga pikaealised ja tegusad kogukonnaliikmed
See tähendab, et panustame oma klientide heaolusse, aitamaks neil elada võimalikult
täisväärtuslikult ja iseseisvalt. Teeme kõik selleks, et meie kliendid oleksid sõltumata teenusest
väärikalt koheldud ning neil oleksid olemas võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks.
Toetame erivajadustega klientide arengut ja osalemist kogukonna tegemistes

Visioon

 

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on paindliku, kaasaegse ja kvaliteetse teenustepaketiga, kodutunnet
pakkuv hoolekande- ja tervishoiuasutus Kesk-Eestis
Põhimõtted ja väärtused
• Austus – Austame inimsõbralikkust ja inimväärikust
• Avatus – Oleme avatud koostööle partnerite, kogukonna, personali ja elanikega
• Usaldusväärsus – Lähtume teenuste osutamisel kvaliteedistandarditest, oleme hoolivad ja
empaatialised
• Võrdsus – Oleme võrdsed partnerid elanike ja kolleegidena. Kuulame, mis teisel öelda on ja
püüame sellega arvestada professionaalsel tasemel. Elanikud on maksimaalselt kaasatud
igapäevatoimetustes ja aktiivsed.
• Julgus – julgeme unistada suurelt, võtta vastu uusi väljakutseid, eksida ja õppida oma
vigadest

 

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on Järvamaal asuv 215-kohaline ettevõte mis pakub erinevatele
kliendigruppidele järgmisi teenuseid:

  • täisealiste ööpäevaringne hooldusteenus – 80 voodikohta;
  • ööpäevaringne üldhooldusteenus dementsusega isikutele – 36 teenusekohta;
  • ööpäevaringne erihooldusteenus – 75 teenusekohta;
  • ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele – 15 teenusekohta;
  • igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena – 2 teenusekohta;
  • iseseisev statsionaarne õendusabiteenus- kuni 20 voodikohta;

 

Hooldekeskuse maja on ehitatud 1986. aastal spetsiaalselt hooldekoduks. Hoone on mitme tiivaga:
ühe-, kahe, kolme- ja neljakorruseline. Majas on meditsiiniüksus, suur saal, raamatukogu, palju
puhkenurki, avar söögisaal ning 8 osakonda hooldusteenuste osutamiseks. Klientide majutamiseks
on 1- kuni 3- kohalised toad. Ruumid on hea lahenduse ja kujundusega. Liikumistakistusega
klientidel võimaldavad majas ringi liikuda 3 lifti.
Hooldekeskust ümbritseb suur heakorrastatud park, kus on võimalik jalutada ja nautida lilleilu ning
soovi korral sõrmed mulda pista. Kliendid saavad vastavalt võimetele ja tervislikule seisundile osa
võtta päevastest tegemistest ja töödest – meelelahutuslikud üritused, huvialaringid, päevakeskus,
käsitöö, heakorratööd pargis, aiatööd, lillede eest hoolitsemine jne. Raamatukogust saab laenutada
raamatuid ja lugeda ajakirjanduslikke väljaandeid. Elanikele meeldiva kodutunde loomisele ja iga-
päevaste murede lahendamisele aitab kaasa hooldekeskuse ~108-liikmeline meeskond, kuhu
kuuluvad hooldajad, tegevusjuhendajad, meditsiinitöötajad ja tugiteenuste osutajad.
Hooldekeskusel on oma kabel ning hästi korrastatud viimane rahupaik Koeru kalmistul.

 

Tavad ja traditsioonid
• ühine sünnipäevade tähistamine kord kuus
• klientide üldkoosolek ja kliendiesindus kord kuus
• ekskursioonid ja teatrikülastused
• lõikuspidu
• jumalateenistuste korraldamine
• pühade ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
• käsitöölaat