IET päeva- ja nädalahoiuteenus

IET päeva- ja nädalahoiuteenus

14.10.2019 alustasime uue teenuse, igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena ehk lühidalt IET, osutamisega. Hooldekeskusele on 3.oktoobril väljastatud tegevusluba, sõlmitud leping Sotsiaalkindlustusametiga ning esmaspäevast alates on teenusel ka esimene klient.

IET teenusega saime alustada tänu sellele, et 19.02.2019 kuulutas Sotsiaalministeerium ministri käskkirjaga nr 19 välja taotlusvooru intervallhoiuteenuse osutamise teenusekohtade kohandamiseks. Esitasime oma projekti ning saime  Sotsiaalministeeriumilt sellele ka osalise rahastuse. Riigieelarveline toetus oli summas 4459,95, projekti lõplik kogumaksumus 5183,48 eurot. Omaosalusena panustasime 723,3 eurot, mis on 13,96% projekti kogumaksumusest.

Saadud rahastuse abil remontisime ja sisustasime klientide eluruumid ja soetasime seadmeid ning vahendeid aktiivsete tegevuste läbiviimiseks ja lõõgastumiseks erinevate teraapiliste tegevuste abil nagu näiteks muusika- ja aroomiteraapia.

Kogu projektiperioodi toimis väga hea koostöö Sotsiaalkindlustusametiga, eriti Järvamaa juhtumikorraldaja Kaidi Ehamäe`ga, kes meid nõustas ja toetas. Samuti toimusid esimesed kliendikohtumised juba enne teenuse osutamisega alustamist.

IET päeva- ja nädalahoiuteenus on mõeldud kodus elavatele inimestele. Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus. Teenus on paindlik ning seda saab kasutada tunni- või päevakaupa, maksimaalselt saab teenust kasutada 21 ööpäeva kuus.

Teenusele suunab ja selle eest tasub  Sotsiaalkindlustusamet ning selleks tuleb pöörduda piirkondliku juhtumikorraldaja poole. Teenuse saajal tuleb vajadusel endal tasuda toidu ja majutuse eest. Registreerimine teenusele toimub tööpäeviti 9.00 – 16.00 telefonil 518 7635, e-kirja teel anneli@koeruhk.ee või kohale tulles (Ida 2, Koeru alevik, Järva vald). Iga teenuse kasutajaga või tema eestkostjaga sõlmitakse leping enne teenusele asumist ja koostatakse tegevusplaan.

Kuna seni oleme osutanud peamiselt ööpäevaringseid erihoolekandeteenuseid on esialgu kõik meie jaoks uus, kuid oleme välja töötanud teenuse töökorra ja püüame omalt poolt pakkuda igale kliendile vajalikku tuge.

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •