Koeru Hooldekeskust tunnustati kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Koeru Hooldekeskust tunnustati kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

15. septembril tunnustas Eesti Inimõiguste Keskus kvaliteedimärgiga “Austame erinevusi”  tööandjaid, kes on võtnud fookusesse mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis. Selle aasta kevadel Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud Koeru Hooldekeskus pälvis märgise esmakordselt. /Fotograaf: Raul Mee/

Meie ettevõtte missioon on panustada oma inimeste heaolusse, aitame neil elada võimalikult aktiivset, väärikat, täisväärtuslikku ja iseseisvat elu ning olla osaks kogukonnast. Oleme aktiivne partner ja eestvedaja hoolekandesektoris vajaduspõhiste uuendusmeelsete lahenduste loomisel ning õpetamisel. 

Siinkohal mõtleme “meie inimeste” all nii töötajaid kui kliente ja viimaste lähedasi.

Liitudes aprillis Mitmekesisuse kokkuleppega soovisime senisest veelgi teadlikumalt ja sihipärasemalt tegutseda ning koos teiste organisatsioonidega jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Edasisi tegevusi planeerides valmis mitmekesisuse tegevusplaan ja otsus taotleda ka “Austame erinevusi” märgist.

„Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele.  

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu antakse seda välja kolmandat korda.

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •  


Skip to content