Külastajale

Külalise meelespea

Alates 27.10.21 on SA Koeru Hooldekeskuses Terviseameti soovitusel kehtestatud külastuspiirang.

Pakke võetakse vastu E-R 8.00-16.00

 

Olete teretulnud oma lähedasi külastama ja meie majaga tutvuma.

Külastused on seoses COVID-19 laialdase levikuga lubatud ainult etteregistreerimisega. Registreerida palume  vähemalt 1 tööpäev ette!

Registreerimine esmaspäevast reedeni, kella 8-16 telefonil 55519763 või e-kirjaga info@koeruhk.ee.

Maja juurde jõudes palume helistada vastavasse osakonda ja töötaja tuleb Teile vastu.

Kohustuslik on kogu külastuse/majas viibimise vältel kanda kaitsemaski, teostada käte antiseptika ja kõigil külalistel täita osakonnas tervisedeklaratsioon.

Selleks, et kõik tunneksid end mugavalt ja hästi, tuleb külastajatel tähelepanu pöörata järgmistele
punktidele:

1. Külastusaeg on esmaspäevast pühapäevani kell 10.00-19.00.  Jätkuvalt rakendame 01.06.2020 kehtestatud  külastuskorda:
2. Kliendi tuppa ei siseneta välisjalatsites ja välisriietes. Vahetusjalatsite puudumise korral, on
osakonna töötajate käest võimalik osta sinised kilesussid (0,15 eurot paar).
3. Enne külastatava poole suundumist tuleb pöörduda osakonnas tööl oleva töötaja poole, kes
registreerib külastuse ja juhatab külalise õigesse tuppa või külalistetuppa
4. Juhul, kui Te ei te, kuhu majja saabudes minna, helistage välisustel
asuvatel telefoninumbritel osakonda ning Teile tullakse vastu. 24/7 üldtelefon 555 31 130
5. Igal töötajal on õigus peatada ebakaines olekus külastaja viibimine hooldekeskuses.
6. Hooldekeskusesse on keelatud sisse tuua alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, ohtlikke esemeid
või külm- ja tulirelvi ning ilma eelneva kooskõlastuseta koduloomi (koerad, kassid jt).
7. Keelatud on hooldekeskuse vara viimine ühest ruumist teise või hooldekeskusest välja.
8. Hooldekeskuse siseruumides on suitsetamine keelatud.
9. Hooldekeskuse hoone tutvustamine toimub ainult eelneval kokkuleppel juhatajaga (tel 555 08 744)
tööpäeviti kell 09.00-16.00. Hoonet tutvustavad järgmised töötajad: juhataja, teenuste juht,
õendusjuht, sotsiaaltöötaja.
10. Müükide, tootetutvustuste või muude kampaaniate korraldamine hooldekeskuse hoones või
territooriumil on lubatud üksnes eelneval kokkuleppel juhatajaga (tel. 555 08 744)
11. Hooldekeskuses ja territooriumil pildistamine ja filmimine on lubatud ainult eelnevalt kokkuleppel, vältimaks
meie elanike iskuandmete (sh pilt) lubamatut levimist.

Täname, et hoolite ja arvestate meie elanikega!