Külastajatele.

Külastajatele.

 • Hooldekeskuse külastamine on lubatud alates 14.03.2022 järgmistel tingimustel:

 

 

  1. Külastamine on lubatud kella 10.00-19.00. Palume külastus eelnevalt registreerida vähemalt 1 ööpäev ette telefoni või e-kirja teel. Registreerida saab esmaspäevast reedeni, kella 8.00-16.00 telefonil 55519763 või info@koeruhk.ee ;
  2. Võimaluse korral palume kohtuda õuealal, seda juhul, kui kliendi tervis ja ilmastikuolud seda võimaldavad;
  3. Külastajatena on lubatud hoolekandeasutusse sisenda ainult isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ega viimastega olnud lähikontaktsed;
  4. Kuivõrd külastajatel ja hoolekandeasutuse klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski;

Külastajatel tuleb pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist. Majja sisenedes tuleb desinfitseerida käed, vajalikud vahendid on olemas ka igas osakonnas.

Rohkem infot külastajatele leiab:

Külastajale

Jaga teistega:
 •  
 •  
 •  
 •