Külastamise kord

Külastamise kord

Palume külalistel järgida allolevat korda:

Külastamine on lubatud kella 10.00-19.00.

Palume külastus eelnevalt registreerida vähemalt 1 ööpäev ette  telefoni või e-kirja teel. Registreerida saab esmaspäevast reedeni, kella 8.00-16.00 telefonil 5551 9763 või info@koeruhk.ee .

Külastuse korraldamisel lähtume 2+2 reeglist ehk ühele kliendile on samaaegselt lubatud 2 külastajat ja võimalusel tuleb hoiduda lähikontaktist ning hoida 2m vahemaad.

Võimaluse korral palume kohtuda õuealal, seda juhul, kui kliendi tervis ja ilmastikuolud seda võimaldavad.

Külastajatena on lubatud hoolekandeasutusse sisenda ainult isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ega  viimastega olnud lähikontaktsed. palume külastamist vältida, kui olete saabunud välisriigist.

Igal külastajal on kohustuslik enne külastust täita tervisedeklaratsioon, mille blanketi saab osakonnast kohapealt või võib eelnevalt saata täidetult digitaalselt allkirjastatuna info@koeruhk.ee.

Kuivõrd külastajatel ja hoolekandeasutuse klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kaitsemaski nii hooldekeskuse territooriumil kui siseruumides.

Otsese lähikontakti korral (kliendi toas) kannavad  maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab vajadusel hoolekandeasutus, külastajatelt võib võtta kaitsemaskide eest tasu (maski hind 50 senti, tasuda saab kohapeal sularahas).

Külastajatel tuleb pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist. Osakonda sisenedes tuleb desinfitseerida käed, vajalikud vahendid on olemas igas osakonnas.

Külastuse maksimaalne kestus siseruumides ei tohi ületada 30 minutit.

Käesolev kord  lähtub  Terviseameti suunisest hoolekandeasutustele  Juhised ööpäevaringsetele üld-  ja erihoolekandeasutustele rakendamiseks peale külastuskeelu ja väljaspool oma õueala liikumispiirangu tühistamist , millega Terviseamet annab üld- ja erihoolekandeasutustele soovitused ettevaatusabinõude rakendamiseks, mis on hädavajalikud hoolekandeasutuse klientide ja töötajate elu ja tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks piirangute leevendamise järgsel perioodil. Juhises antud soovitusi tuleb järgida senikaua kuni COVID-19 viiruse leviku oht Eestis on taandunud.

Tervisedeklaratsioon digitaalselt täitmiseks lae alla ->SIIT!

Täname mõistva suhtumise eest!

 

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •