Külastuskord alates 06.12.2021

Külastuskord alates 06.12.2021

6.12.2021 alates saab külastada ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud kliente.

Kohtumised siseruumides on lubatud vaktsineeritud külastajatel, kellel on möödunud viimasest vaktsiinidoosist 14 päeva või kes on 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud. Külastaja on kohustatud hooldekeskuse töötaja nõudmisel esitama vaktsineerimispassi või kehtiva COVID-tõendi.

Külastamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel vähemalt 1 tööpäev ette. Külastusi saab registreerida kirjutades info@koeruhk.ee  või helistades E-R kella 8-16 telefonil 55519763.

Külastaja täidab kohapeal tervisedeklaratsiooni, milles kinnitab, et ta on terve ega ole lähikontaktne. Tervisedeklaratsioon tuleb täita ka siis kui külastuse ajal viibite õuealal.

Külastaja on kohustatud kandma kogu külastuse vältel meditsiinilist kaitsemaski ja tegema käte antiseptika. Maskid on saadaval sissepääsu juures.

Siseruumides lubame korraga üldjuhul vaid 1-2 külalist.

Eriolukorras, nt kliendi tervisest tulenevalt, on hooldekeskusel õigus teha ühekordseid erikokkuleppeid külastusteks.

Loobu külastusest, kui oled haigestunud või sattunud kontakti koroonaviiruse kandjaga. Palume vältida otsest lähikontakti, sh kätlemist ja kallistamist.

Lisaks külastuste võimaldamisele on kliendi ja lähedaste vahelise kontakti hoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja/või veebi vahendusel.

Pakkide saatmine on jätkuvalt lubatud ja need antakse kohe üle.

72h enne hooldus- või õendusteenusele saabumist on vaja anda COVID-19 proov!

Täname mõistva suhtumise eest ja soovime rahulikku jõuluaega!

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •