Külastused taas lubatud

Külastused taas lubatud

Alates 06.05.2022 on klientide külastamine taas lubatud kõikides osakondades.

Jätkuvalt palume külastuse eelnevalt registreerida, külastajal kanda maski kogu külastuse vältel ja täita tervisedeklaratsioon.

Täpsem info ja kontaktid: https://www.koeruhk.ee/kulastajale/

 

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •