PAKKIDE EDASTAMISEST ELANIKELE!

PAKKIDE EDASTAMISEST ELANIKELE!

Terviseamet on hinnanud pakkide ja saadetiste kaudu leviva nakkusohu kõrgeks. Seetõttu palume võimalusel hooldekeskuse elanikele pakke mitte saata/tuua ning arvestada sellega, et hoiustame pakki esmalt 72 tundi välistemperatuuril. Paki üleandmiseks palume helistada vastava osakonna töötajale, kes saadetise vastu võtab, arvestades 2 meetrise distantsi hoidmise kohustust. Akende kaudu pakkide ja asjade üleandmine elanikele on keelatud. Sellise tegevusega seate asjatult ohtu hooldekeskuses elava lähedase ja meie teised elanikud. Täname mõistva suhtumise eest!

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI JUHISED HOOLEKANDEASUTUSTELE

PAKKIDE VASTUVÕTMISE KORRALDAMISEKS

Külastuskeeld kehtib kõikides hoolekandeasutustes alates 13.03.2020. Ei ole kahtlust, et külastuskeelu ajal võib hoolekandeasutuse elanikule olla lähedaste toodud pakist suur emotsionaalne tugi. Seetõttu on oluline, et asutused teeksid pingutusi, et pakkide vastu võtmine oleks ka külastuskeelu ajal võimalik, kuid samas asutuse elanike ja töötajate jaoks turvaline.

Turvalisuse tagamiseks arvesta, et:

  • Kui paki sisu võib 72 tunni möödumisel rikneda või olla tarvitamiskõlbmatu, ei ole soovitatav vastu võtta;
  • Selgita vajadusel paki toonud inimesele, miks Sa ei saa pakki vastu võtta;
  • Kõige ohutum on paki kontaktivaba vastu võtmine;
  • Pakki ei tohi asutuse elanikule kätte anda või selle sisu asutuses tarvitusele võtta enne 72 tunni möödumist, paki asutusse saabumisest arvates;
  • Pead tagama, et pakid oleksid enne 72 tunni möödumist hoiustatud eraldatult teistest asutuse ruumidest – määra selleks eraldi ruum, kus pakke hoida; taga, et ruumile ei oleks elanikel ligipääsu;
  • Enne 72 tunni möödumist pead pakki käitlema vajaminevaid isikukaitsevahendeid kasutades.

Kui eeltoodud tingimusi asutuses täita ei ole võimalik, st paki vastu võtmine ja käitlemine ei ole turvaline, pead loobuma pakkide vastu võtmisest. Selgita seda otsust nii paki toonud inimesele kui ka asutuse elanikule.

Asutuse elanikule saabunud ajalehed, ajakirjad, kirjad, postkaardid jmt võib Terviseameti hinnangule tuginedes kätte anda vahetult pärast asutusse saabumist.

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •