Parimad hooldustöötajad töötavad Koerus

Parimad hooldustöötajad töötavad Koerus

11.10.2019 toimusid Haapsalus viiendad hooldustöötajate kutsevõistlused. Meie hooldekeskuse dementsusega inimestele teenust osutava osakonna töötajad Sirle Liidres ja Ruth Lehis tõid Koerule kutsevõistluste parima asutuse tiitli ehk üldvõidu. Ruth võitis individuaalvõistluse ning ühiselt oldi ka meeskondlikus arvestuses parimad. Võistlusi hindas iga soorituse juures kaks kohtunikku, üks kooli esindaja ja teine hooldekodu esindaja. Enda võistkondi keegi ei hinnanud. Dementsusega inimesi ja etteantud situatsioone mängisid hooldustöö eriala õppurid Haapsalu Kutsehariduskeskusest.

Seekordsete kutsevõistluste korraldajateks olid ESJN koostöös OÜ Lihula Südamekodu ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega  ning läbivaks teemaks suhtlemine dementsusega inimestega. Teema on väga aktuaalne ning dementsusega inimestega töötades tuleb arvestada paljude eripäradega. Sellist klienti ei saa juhendada tavapäraselt, ta ei mäleta töötajat ega mõista seda, mida on vaja teha või kuhu minna. Individuaalvõistluse ülesandeks oligi sügava dementsusega kliendi toetamine ja juhendamine söömisel. Hinnati töötaja suhtlemisoskust (enda tutvustamine, kontakti loomine, validatsioonitehnikate kasutamine, kliendiga arvestamine sh toidunõude valik, menüü tutvustamine, juhendamine, assisteeritud söömise võtete kasutamine). Ruth täitis antud ülesande suurepäraselt ja korjas peaaegu maksimumpunktid.

Meeskondlik ülesanne oli kriisisituatsiooni lahendamine. Kaks sügava dementsusega klienti olid omavahel konfliktis, üks neist väga ärevalt meelestatud. Võistlejatel tuli situatsioon rahumeelselt lahendada, tehes seejuures omavahel koostööd. Hinnati suhtlemist kliendiga ja meeskonnana, probleemilahendusoskusi, ergonoomikat ning ohutust. Sirle ja Ruthi koostöö toimis väga hästi ning nii saavutati ka meeskonnana parim tulemus.

Individuaal- ja meeskondlik võit tulid samale asutusele võistluste ajaloos esmakordselt. See on seda rõõmustavam, et kutsevõistlused on alguse saanud just Koeru Hooldekeskusest. Viimase aasta jooksul olemegi  suurt tähelepanu pööranud just dementsusega inimestele teenuse arendamisele. Osalesime Tervise Arengu Instituudi korraldatud dementsusteemaliste koolituse sisekoolitajate koolitusel ning omandatud teadmistele tuginedes viime läbi sisekoolitusi kõigile töötajatele. Aasta lõpuks on valmimas kohandatud eluruumid ja õueala dementsusega inimeste vajadusi arvestades.  Kutsevõistluse suurepärane tulemus kinnitas, et ühendades pikaajalise praktika uute teoreetiliste teadmistega on võimalik saavutada väga häid tulemusi. Täname korraldajaid ja kaasvõistlejaid meeldejääva päeva eest!

Jaga teistega:
  •  
  •  
  •  
  •