Sihtasutuse juhtimine

Juhtimine

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus moodustati Koeru Hooldekodu baasil 10. detsembril 2003.

Sihtasutus tegutseb põhikirja alusel. Sihtasutuse asutajaks on Eesti Vabariik ja omanikuõiguse
teostajaks Sotsiaalministeerium.

Nõukogu ja juhatus
Sihtasutuse juhtorganid on 5-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus.

 

Nõukogusse kuuluvad:

 

Nõukogu esimees: Rait Kuuse- Sotsiaalministeeriumi esindaja, asekantsler

Liige: Triin Paljak- Rahandusministeeriumi esindaja
Liige: Pipi-Liis Siemann – Türi valla vallavanem
Liige: Maire Raidvere – Järvamaa Haigla õendusabi osakonna juhataja
Liige: Priit Värk- Paide linnapea
Liige: Toomas Tammik- Järva valla abivallavanem

 

Juhatuse liige: Terje Teder alates 01.01.2018.

 

Dokumendid: 

 

Põhikiri

Asutaja otsus (nõukogu liikmete palgad)

SA Koeru Hooldekeskuse arengustrateegia 2020-2030, kinnitatud 02.04.2020 nõukogu otsusega nr 94

SA Koeru Hooldekeskuse jägimisseadmete kasutamise kord

SA Koeru Hooldekeskuse eelarve strateegia 2016-2020, kinnitatud 16.02.2016 nõukogu otsusega nr 3.1

Finantsaruanded

Tulemiaruanne 30.06.2021

Tulemiaruanne 31.03.2021

Tulemiaruanne 31.12.2020

Tulemiaruanne 30.09.2020

Tulemiaruanne 30.06.2020

Tulemiaruanne 31.03.2020

Tulemiaruanne 31.12.2019

Tulemiaruanne 30.09.2019

Tulemiaruanne 30.06.2019

Bilanss 30.06.2021

Bilanss 31.03.2021

Bilanss 31.12.2020

Bilanss 30.09.2020

Bilanss 30.06.2020

Bilanss 31.03.2020

Bilanss 31.12.2019

Bilanss 30.09.2019

Rahavoogude aruanne 30.06.2021

Rahavoogude aruanne 31.03.2021

Rahavoogude aruanne 31.12.2020

Rahavoogude aruanne 30.09.2020

Rahavoogude aruanne 30.06.2020

Rahavoogude aruanne  31.03.2020

Rahavoogude aruanne 31.12.2019

Rahavoogude aruanne 30.09.2019

Palgaandmed 2020

Palgaandmed 2019

Palgaandmed 2018