Sihtasutuse juhtimine

Juhtimine

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus moodustati Koeru Hooldekodu baasil 10. detsembril 2003.

Sihtasutus tegutseb põhikirja alusel. Sihtasutuse asutajaks on Eesti Vabariik ja omanikuõiguse
teostajaks Sotsiaalministeerium.

Nõukogu ja juhatus
Sihtasutuse juhtorganid on 5-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus.

 

Nõukogusse kuuluvad:

 

Nõukogu esimees: Rait Kuuse- Sotsiaalministeeriumi esindaja, asekantsler
Liige: Rait Pihelgas – Järva valla vallavanem
Liige: Pipi-Liis Siemann – Türi valla vallavanem
Liige: Maire Raidvere – Järvamaa Haigla õendusabi osakonna juhataja
Liige: Kristel Menning- Rahandusministeeriumi esindaja

Juhatuse liige: Terje Teder alates 01.01.2018.

 

 

Dokumendid: 

 

Põhikiri

Asutaja otsus (nõukogu liikmete palgad)

EQUASS Assurance Certificate

Hinnang Koeru Hooldekeskuse teenuste kvaliteedile Valorise meetodil

SA Koeru Hooldekeskuse jägimisseadmete kasutamise kord

A Koeru Hooldekeskuse eelarve strateegia 2016-2020, kinnitatud 16.02.2016 nõukogu otsusega nr 3.1

 

 

Finantsaruanded

Tulemiaruanne 31.12.2019

Tulemiaruanne 30.09.2019

Tulemiaruanne 30.06.2019

Tulemiaruanne 31.03.2019

Tulemiaruanne 31.12.2018

Tulemiaruanne 30.09.2018

Tulemiaruanne 30.06.2018

Tulemiaruanne 31.03.2018

Bilanss 31.12.2019

Bilanss 30.09.2019

Bilanss 30.06.2019

Bilanss 31.03.2019

Bilanss 31.12.2018

Bilanss 30.09.2018

Bilanss 30.06.2018

Bilanss 31.03.2018

Rahavoogude aruanne 31.12.2019

Rahavoogude aruanne 30.09.2019

Rahavoogude aruanne 30.06.2019

Rahavoogude aruanne 31.03.2019

Rahavoogude aruanne 31.12.2018

Rahavoogude aruanne 30.09.2018

Rahavoogude aruanne 30.06.2018

Rahavoogude aruanne 31.03.2018

Palgaandmed 2019

Palgaandmed 2018

Palgaandmed 2017