Stažeerimine ja praktika

p PRAKTIKA

Hooldekeskuses on teretulnud praktikandid ja vabatahtlikud. Meie praktikajuhendajad on läbinud vastava koolituse ning omavad suurt juhendamise kogemust, seda nii praktiliste töövõtete õpetamisel kui praktika dokumenteerimisel. Pakume sotsiaal- ja tervishoiuerialade õppuritele võimalust saada kogemusi tööks erinevate kliendigruppidega (eakad, liikumispuudega inimesed, dementsusega inimesed, vaimupuudega või psüühikahäirega inimesed, õendusabi patsiendid). Lisaks sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule pakume praktikavõimalust näiteks IT, toitlustuse, puhastusteeninduse, dokumendihalduse, personalitöö, tegevusteraapia, füsioteraapia, huvihariduse, kultuuritöö jt erialade õppuritele. Vajadusel pakume praktikandile toitlustust ja ööbimisvõimalust.

Meie peamised koostööpartnerid on:

Järvamaa Kutsehariduskeskus  – tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, IT süsteemide spetsialist, puhasteenindaja, puhastustööde juht;

Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut Lääne-Virumaal Mõdrikul (endine Lääne-Viru Rakenduskõrgkool)- sotsiaaltöö, teabehaldus ja infosüsteemide korraldamine;

Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolid – õendus, hooldustöö;

LUWI OÜ – tegevusjuhendaja, hooldaja.

Praktikasoovi korral võta meiega ühendust: info@koeruhk.ee  või telefonil 55519763. NB! Meie juures saavad praktika sooritada ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud (kehtiva vaktsineerimispassi või COVID-tõendiga) õppurid!

qode interactive strataSTAŽEERIMINE

Stažeerimine on juba töötavatele spetsialistidele pakutav praktiline võimalus omandada uusi teadmisi, kogemusi või näha oma tööd teisest vaatenurgast. Stažeerimise eesmärk on praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine ning kogemuste jagamine töös hoolekandeteenuste klientidega. Üldisem ja pikaajalisem eesmärk on läbi erinevate ettevõtete spetsialistide koostöö  teenuste arendamine, kvaliteedi paranemine ja teenuste ühtlasem tase. Stažöörina on võimalik tulla hooldekeskuse tööga tutvuma nii lühiajaliselt (mõnest tunnist kuni ühe päevani) või ka pikemaks perioodiks. Stažeerimisega seotud kulud (transport, toitlustus vms)  katab stažeerima saatev asutus. Peamisteks koostööpartneriteks on kohalikud omavalitsused ja teised hoolekandeteenuste pakkujad. Dementsusega inimestele osutataval teenusel tegeleb stažööride vastuvõtmisega meie Dementsuse Kompetentsikeskus.

Stažeerimissooviga võta meiega ühendust: info@koeruhk.ee  või telefonil 55519763

Skip to content