Üldhooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Teenuse kohatasu on 920.- eurot.

(hinnale lisanduvad tegeliku tarbimise alusel tugiteenuste kulud)

Teenuse kohatasu sisaldab:

Majutust (1-4 kohalises toas)

Toitlustus 4x päevas (tutvu meie MENÜÜga)
 Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on hooldustöötaja,
abihooldaja ja lisaspetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh päevakeskuse
tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut ja õendusteenuse osutaja, hingehoidja;
 Transpordikulu sh ratastoolitransport seoses teenuse saaja tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, ja
finantsteenuste kasutamisega (va lamaja raamitransport)
 Administreerimiskulu (büroo-, postitarvete ja sideteenus, üld- ja tegevusruumide hooldus- ja
kommunaalkulud)
 Huvitegevuse kulu (sh vahendid ja materjalid) – huvitegevused tegevusjuhendajate
juhendamisel;
 Hügieenitarvete, voodipesu ja riiete soetamise ja hooldamisega seotud kulu sh pesupesemine;
 Meditsiinilistel näidustustel käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu ehk vajalike
esmaabi- ja laiatarberavimite kulu (valuvaigisti, plaastrid jms);
 Eluruumi sisustuse ja vajalike abivahendite kulu sh  funktsionaalvoodi ja lihtsamate
liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastega tugiraam, käimisraam jms);
Nahahoolduse- ja puhastuse vahendite kulud (pesuvaht, pesukindad, ühekordsete linad jms, va mähkmed);
 Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani
koostamist ja klienditoimiku pidamist;
 Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist Hooldekeskuse hoolduspersonali poolt (abistamine
igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut
 24-tunnise meditsiinilise abi tagamist vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud
ettekirjutustele sh kohapeal on kättesaadav meditsiiniline abi: õendusabi 24/7, perearst 1x nädalas
 Vastavalt meditsiinilistele näidustustele manuaalteraapiat, aktiveerivaid tegevusi ja
liikumisjuhendamist individuaalselt ja rühmas vastava spetsialisti poolt
 Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja abi asjaajamisel
 Raamatukogu kasutamist ja ajalehtede-ajakirjade lugemise võimalust, interneti kasutamist
päevakeskuses
 Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides
 Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest,
sünnipäevade tähistamist
 Eriarsti visiite sh transport (va lamaja raamitransport), saatja, visiiditasu

 

Tugiteenuseid osutatakse ja lisakulusid tehakse tulenevalt kliendi vajadustest lepingu Lisas 1 märgitust lähtuvalt.

Tugiteenuste ja lisakulutuste tasud lisanduvad kohatasu hinnale.

+ Mähkmete kasutamisega seotud tegelikud kulud hooldekeskuse arve alusel;
+ Juuksuriteenus – vastavalt tegelikule kulule juuksuri arve alusel;
+ Retseptiravimid – vastavalt tegelikele kuludele apteegi arve alusel;
+ Muud lisateenused tellimisel vastavalt Hooldekeskuse lisateenuste hinnakirjale