Üldhooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Teenuse kohatasu on 1150.- eurot.

(hinnale lisanduvad tegeliku tarbimise alusel tugiteenuste kulud)

Teenusele tulles palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument  (ID kaart või pass)  või selle koopia;
  • meditsiiniline dokumentatsioon ( raviplaan ja perearsti tõend või haigusloo väljavõte,   tõend nakkushaiguste puudumise kohta);
  • raviplaani alusel määratud ravimid ( 2 nädala ravimid);
  • isiklik abivahend (ratastool, rulaator);
  • Vajadusel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse korraldus
  • isiklikud riided ja jalanõud, hügieenitarbed sh pardel (nimesiltidega tähistatud);
  • soovi korral  isiklikud asjad- eelneval kokkuleppel;

Teenuse kohatasu sisaldab:

Majutust (1-4 kohalises toas)

Toitlustus 4x päevas (tutvu meie MENÜÜga)
 Hooldusplaanis ettenähtud tegevusteks spetsialistide töötasud: tagatud on hooldustöötaja,
abihooldaja ja lisaspetsialistide olemasolu vajalike tegevuste jaoks sh päevakeskuse
tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja, liikumisravi spetsialist ja õendusteenuse osutaja, hingehoidja;
 Transpordikulu sh ratastoolitransport seoses teenuse saaja tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, ja
finantsteenuste kasutamisega (va lamaja raamitransport)
 Administreerimiskulu (büroo-, postitarvete ja sideteenus, üld- ja tegevusruumide hooldus- ja
kommunaalkulud)
 Huvitegevuse kulu (sh vahendid ja materjalid) – huvitegevused tegevusjuhendajate
juhendamisel;
 Pesupesemine;
 Vajalike esmaabiravimite ja -tarvikute kulu (valuvaigisti, plaastrid jms);
 Eluruumi sisustuse  kulu sh  funktsionaalvoodi ;
Nahahoolduse- ja puhastuse vahendite kulud (pesuvaht, pesukindad, ühekordsete linad jms, va mähkmed);
 Hooldusel viibivale isikule 1 kuu jooksul peale isiku teenusele saabumist hooldusplaani
koostamist ja klienditoimiku pidamist;
 Ööpäevaringse kõrvalabi tagamist Hooldekeskuse hoolduspersonali poolt (abistamine
igapäevatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, habemeajamine) sh tugiisikut
 Meditsiinilise abi tagamist E-R 8h päevas vastavalt perearsti või eriarsti poolt tehtud
ettekirjutustele sh kohapeal on kättesaadav  perearst 1x nädalas
 Vastavalt meditsiinilistele näidustustele manuaalteraapiat, aktiveerivaid tegevusi ja
liikumisjuhendamist individuaalselt ja rühmas vastava spetsialisti poolt max 3x nädalas;
 Sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja abi asjaajamisel
 Raamatukogu kasutamist ja ajalehtede-ajakirjade lugemise võimalust, interneti kasutamist
päevakeskuses
 Teleri vaatamise võimalust ühiskasutatavates ruumides
 Osavõttu hoolekandeasutuses toimuvatest kultuuriüritustest ja jumalateenistustest,
sünnipäevade tähistamist
 Eriarsti visiite sh transport (va lamaja raamitransport), saatja, visiiditasu

 

Tugiteenuseid osutatakse ja lisakulusid tehakse tulenevalt kliendi vajadustest lepingu Lisas 1 märgitust lähtuvalt.

Tugiteenuste ja lisakulutuste tasud lisanduvad kohatasu hinnale.

+ Mähkmete kasutamisega seotud tegelikud kulud hooldekeskuse arve alusel;
+ Juuksuriteenus – vastavalt tegelikule kulule juuksuri arve alusel;
+ Ravimid – vastavalt tegelikele kuludele apteegi arve alusel;
+ Muud lisateenused tellimisel vastavalt Hooldekeskuse lisateenuste hinnakirjale

Skip to content