Andmeturve

SA Koeru Hooldekeskus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

 

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö “tavalisteks” ja eriliigilisteks isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed.

 

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Sihtasutus Koeru Hooldekeskus töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid üldhooldusteenuste, erihoolekandeteenuste ja õendusabi teenuse osutamiseks.

 

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 

Tulete meile teenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

 

Teie lähedane või eestkostetav tuleb meile teenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida Teiega leping. Edastame Teile kui kliendi lähedasele tema terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui klient on nõusoleku andnud.

 

Klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks

Töötleme Teie isikuandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks.

 

Soovite enda hooldus-, ravi- või muude teenuse osutamisega seotud seotud dokumentide väljastamist

Kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

 

Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

Andmekaitsespetsialist:

Ärinimi: PRIVANOR OÜ

Registrikood: 14350270

Elektronposti aadress: andmekaitsespetsialist@privanor.ee

Interneti WWW aadress: www.privanor.ee

Telefon: +372 51 55 787

Skip to content