Dementsuse Kompetentsikeskus

Alates 1. jaanuarist 2022 tegutseb Koeru Hooldekeskuses Dementsuse Kompetentsikeskus

Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega.

Dementsuse Kompetentsikeskuse teenuste ja tegevusega saate lähemalt tutvuda SIIN

Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõsta sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldada teavituskampaaniaid jms.

Dementsuse info- ja usaldusliin on Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt pakutav teenus, kust saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad. Infoliin pakub võimalust anonüümsuseks, aitab peale diagnoosi uues olukorras orienteeruda ning leida kõige parema olemasoleva abi ja nõu võimalikult kodukoha lähedal. Infoliin aitab aru saada nii haiguse olemusest kui annab nõu kriisis.

Infoliini number on 644 6440.

Dementsuse usaldus- ja infoliin on avatud igal tööpäeval 4 tundi. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja loal tegeletakse ja nõustatakse teda edasi juhtumipõhiselt, kaasates vajadusel muid spetsialiste.  Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 12:00–16:00 ning kolmapäeval kell 16–20. Infoliini number on 644 6440, helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Ekspertnõustamisteenus on mõeldud dementsusega inimeste teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, päevakeskused jt), kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajatele ja valdkonna juhtidele. Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajale, et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse lahendamisel, nõustatakse ka dementsusega inimesele sobiva keskkonna ja teenuse sisu osas.

 

Skip to content