Teenusele asumine

Teenusele vastuvõtt

1. Pikaajalisele hooldamisele (täisealiste ööpäevaringne hooldusteenus ja erihooldusteenus)
hooldekeskusesse võetakse vastu ööpäevaringselt kõrvalabi vajavaid täisealisi inimesi.
2. Ajutisele hooldamisele hooldekeskuses võetakse vastu isikuid, kelle seadusjärgne ülalpidaja
mõjuval põhjusel konkreetse ajavahemiku vältel (mitte vähem kui üks kalendrikuu ja mitte kauem
kui kuus kalendrikuud ühe aasta jooksul) ei ole suuteline talle perekonnaseadusega määratud
kohustusi täitma (ajutisele hooldusele saab vabade kohtade olemasolul).
3. Iseseisva statsionaarse õendusabi teenusele võetakse patsiente järjekorda perearsti
suunamiskirja alusel. Eelneva kokkuleppe ja vabade kohtade olemasolu korral otsustab ravile
vastuvõtmise arst.
4. Vajalikud dokumendid hooldekeskusesse alaliselt elama asumiseks võetakse vastu teenuste
osakonnas.
Vajalikud dokumendid on:
4.1. isiku sooviavaldus või tema seadusliku esindaja sooviavaldus suunatava isiku hooldekeskusesse
elama asumiseks;
4.2. kehtiv Eesti kodaniku pass või ID-kaart või välismaalase pass koos kehtiva elamisloaga;
4.3. väljavõte haigusloost;
4.4. perearsti tõend
Soovituslik:
4.5. elukohajärgse omavalitsuse hinnang (teenusevajaduse hindamine)
5. Täisealiste ööpäevaringsele hooldusteenusele asumiseks sõlmitakse kliendiga leping teenuse eest
tasumise kohta. Teenuste eest tasub klient oma sissetulekutest ja/või vastavalt lepingule, mis on
sõlmitud kliendi ja omavalitsuse vahel.
6. ööpäevaringsele erihooldusteenusele vastuvõtmine toimub Sotsiaalkindlustusameti
suunamisotsuse alusel. Teenuse osutamisega seotud tegevuskulude katmine toimub
Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel riigieelarvest. Majutuskulude ja toitlustamise eest
tasub teenusele tulnud klient ise. Omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks
eelarveaastaks riigieelarvega. Teenuse osutamise aluseks on hooldekeskuse ja kliendi või tema
seadusliku esindaja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe omaosaluse tasumise kohta – majutusleping.
7. Kliendi paigutamine tuppa toimub hooldekeskuse vastutava töötaja poolt vastavalt kliendi
tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.
8. Kliendile kuuluvad suuremad rahasummad ja väärtpaberid ning väärisesemed saab soovi korral
anda hoiule seifi. Hooldekeskus ei vastuta nende kadumise eest tubades.
9. Teenusele kaasavõetavate isiklike asjade (riided, mööbel jm) osas lepitakse eelnevalt kokku.

Saabumisel on vajalik, et võtate kaasa järgnevad asjad:

  • isiklikud esemed (pildid, raadio, pardel jms)
  • päevased riided (2-3 komplekti mugavaid riideid ja üleriided)
  • öösärk või pidžaama
  • hommikumantel (kui on olemas)
  • prillid (vajadusel)
  • isiklikud abivahendid (nt. kuulmisaparaat)
  • liikumist abistavad vahendid (kui on olemas)
  • toidulisandid (kui tarvitab)
  • jalatsid (toasussid mittelibiseva tallaga, õuejalatsid vastavalt aastaaegadele)

10. Uute klientide vastuvõtt hooldekeskusesse toimub esmaspäevast reedeni kell 09.00-16.00